– Al president li molesten les veus independents, per això elimina els òrgans que no li són prou dòcils.

consell consultiuHo diu avui Joan Huguet, una persona que ho ha estat tot al PP de Balears i que sembla que ha recuperat la independència de criteri amb la pèrdua de responsabilitats polítiques: Bauzá practica el cesarisme com a forma de govern. Només així es pot entendre la retallada de funcions del Consell Consultiu, al que vol deixar com un ens decoratiu sense capacitat ni mitjans per a dur a terme la seva tasca d’estudiar, valorar i informar els projectes legislatius del Govern. Si abans va eliminar el Consell Econòmic i Social o el Consell de la Joventut per tal d’evitar possibles veus crítiques, a pesar que els seus estudis i valoracions eren una eina molt útil per a governar escoltant les organitzacions socials, ara li toca el torn al Consell Consultiu, que no pot eliminar perquè és un òrgan de l’Estatut d’Autonomia, però que el vol deixar sense possibilitats reals de fer la seva funció.

En principi, Bauzá va procurar controlar el Consultiu assegurant-se que la majoria dels seus membres fos de caràcter conservador. Amb aquesta mesura volia assegurar-se la seva docilitat i que sempre dictaminàs en favor de les propostes del Govern, però els seus membres han demostrat una independència poc habitual que ha irritat profundament a Bauzá.

Tot i que el Consultiu, com molts altres òrgans constitucionals o autonòmics, està profundament polititzat, la solvència de la gran majoria dels seus dictàmens està contrastada. A més és un òrgan que funciona quasi sense pressupost al contrari del que passa en institucions semblant com el de la Comunitat de Madrid, que no és més que una jubilació daurada per a polítics que han perdut els càrrecs representatius.

Bauzá no li perdona al Consultiu que no s’avengui a fer informes al dictat, seguin les instruccions del Govern. Per aquest motiu, primer va tractar d’ofegar-lo econòmicament i ara li retira competències i limita la seva capacitat d’informar.

Bauzá es creu per damunt de tot i no necessita complir amb la legalitat ni respectar les formes democràtiques. Per això governa per decret llei o fa normes que vulneren la Constitució i l’Estatut. Mai un Govern balear havia fet tants decrets llei, mai havia rebut tantes advertències d’inconstitucionalitat, mai s’havien anul·lat tantes normes per part del Tribunal Superior, però Bauzá presenta recursos i practica tot tipus de maniobres dilatòries per tal d’acabar la legislatura aplicant les normes il·legals. Tan sols en el cas del TIL, per evitar una imputació per prevaricació, ha fet marxa endarrere però no ha reconegut el seu error.

És evident que els decrets i lleis que emanen del Govern, necessiten una supervisió jurídica per evitar que s’aprovin normes anticonstitucionals o antiestatutàries, però Bauzá no vol això, ell vol imposar la seva voluntat per damunt de tot i li molesta que un òrgan que encara manté el seu prestigi posi en evidència la seva manera de governar. No vol que es torni a produir una situació tan esperpèntica com la de la tramitació de la llei de símbols, en la qual, davant una advertència unànime d’inconstitucionalitat, va haver de treure un article del projecte de llei, però el va incorporar per la via d’una auto esmena del seu grup parlamentari. Per això, ha decidit que és millor impossibilitar la tasca del Consell Consultiu i així no haurà de passar per aquesta vergonya.

El cèsar Bauzá no permet que ningú li dugui la contra. Si això ho fa un òrgan col·legiat, l’elimina o el deixa sense capacitat. Si ho fa un membre del seu partit, el condemna a l’ostracisme. Per a EU, és una manera de governar que els ciutadans de les Illes Balears no podem permetre, necessitam governants que escoltin el poble i que es deixin assessorar i hem de fer fora democràticament, als aprenents de dictador de la casta de Bauzá.

Share This