– No s’entén que en un curs tan conflictiu i tan mancat de diàleg no s’hagi reunit en cap ocasió.

Consell escolarLa legislatura de Bauzá ha estat, pel que fa a l’educació, la legislatura de la improvisació les imposicions i el conflicte. Si el curs anterior va començar amb una vaga indefinida dels docents, el curs actual s’ha iniciat amb tanta o més conflictivitat i amb un caos organitzatiu total. Davant la sentència del TSJIB que declara il·legal l’aplicació del TIL, el desconcert del Govern ha estat total, però no ha volgut reconèixer el seu error i rectificar sinó que ha fet esforços desesperats, presentant tot tipus de recursos, per a mantenir una norma anul·lada.

Al llarg de tota la legislatura, la manca de diàleg amb tots els sectors educatius ha estat total, s’ha utilitzat la inspecció educativa com un instrument de repressió dels docents i no s’han donat instruccions clares als centres, únicament imposicions oi sancions al marge de la legalitat.

Les obsessions irracionals de Bauzá el portaren a destituir un conseller per no tenir prou diligència a l’hora d’aplicar les seves consignes, i d’una consellera que es limitava a aplicar-les amb totes les seves forces. Després de l’anul·lació del TIL, a Bauzá no li quedà altre remei que cercar una nova consellera que donàs la impressió de ser més dialogant i menys sectària, però les coses no han canviat gaire.

Els èxits “dialogants” de la consellera Núria Riera són més aviat escassos, no n’hi ha prou amb fer-se algunes fotos amb representants del món educatiu i tractar, ara sense imposicions, que els centres continuessin aplicant el TIL, però no ha anat més enllà.

EU considera que els problemes del sistema educatiu públic de les Illes Balears són múltiples i diversos, però s’han agreujat de manera molt significativa per les retallades del PP, per les imposicions i la manca de diàleg. La recuperació del diàleg amb tots els sectors educatius és una condició urgent i necessària per a redreçar la situació. L’òrgan més adient per a recuperar el diàleg i per arribar a solucions consensuades és el Consell Escolar de les Illes Balears, en el que està representada l’Administració i tots els sectors educatius, i no s’entén com no s’ha reunit ni una sola vegada en tot aquest curs.

Per això, EU dóna suport a la demanda de la COAPA de què es convoqui el Consell Escolar per a debatre entre tots dels problemes de l’educació i de les vies de solució d’aquests problemes. Per tant exigim al Govern, que és qui el va nomenar, que ordeni al seu president la convocatòria d’un plenari del Consell Escolar de manera immediata. La reunió d’aquest òrgan representatiu, hauria de ser l’inici d’una nova etapa de diàleg entre tots els sectors, en la que es cercàs el consens i quedàs desterrada l’arbitrarietat i la imposició.

Share This