EMTEls gestors del PP de l’Empresa Municipal de Transports de Palma estan mostrant una gran incapacitat negociadora en relació al conveni col·lectiu. Estan obsessionats a reduir costos laborals, abans que atendre les necessitats de servei públic, que és la seva funció. Amb la seva política de retallar costos abans que qualsevol altra consideració, han empitjorat substancialment el servei que presten i han reduït en nombre d’usuaris. Al mateix que feien contractes milionaris de manteniment amb una empresa privada.

Els gestors de l’EMT redueixen la plantilla de treballadors i els seus salaris, mentre que engreixen la nòmina de directius i, a pesar de les retallades, no tenen inconvenient en contractar un bufet caríssim per a les negociacions amb el comitè d’empresa. Tot i això no han aconseguit avançar en les negociacions amb un comitè que va demostrar la seva responsabilitat al llarg de tot el procés.

Ara, de manera unilateral, donen per trencades les negociacions i pretenen una mediació del TAMIB, esperant que aquest organisme sigui favorable a les seves propostes. Davant d’aquesta situació, EU vol manifestar el següent:

  • Els gestors de l’EMT ha de seguir negociant amb responsabilitat amb el comitè d’empresa. L’opció del TAMIB no és la correcta en aquests moments, ja que la vigència del conveni està prorrogada i no hi ha cap urgència.
  • Recórrer al TAMIB només té sentit quan les negociacions estan definitivament encallades i les dues parts sol·liciten un arbitratge per a solucionar el conflicte, no quan és únicament una de les parts que no vol seguir negociant i pretén traslladar la seva incapacitat a un organisme exterior.

EU entén que la negociació del conveni no es pot plantejar únicament des del punt de vista d’estalviar costos sobre les espatlles dels seus treballadors. L’objectiu ha de ser establir unes relacions laborals i uns mitjans que permetin donar un servei de qualitat, com demanden els ciutadans de Palma, però això no es pot obtenir rebaixant les condicions laborals dels seus treballadors i sense respectar els acords signats en el conveni anterior.

Share This