– Les dades donades a conèixer per Càritas sobre la situació social a les Illes són esfereïdores.

CaritasCàritas va donar a conèixer ahir les dades sobre exclusió social a les Illes, segons l’informe Foessa. Aquestes dades són esfereïdores i retraten una realitat social, que es vol amagar, però que la tenim entre nosaltres. Càritas, juntament amb altres associacions humanitàries, fa una gran tasca per a pal·liar la situació, però és evident que no n’hi ha prou amb aquestes actuacions voluntarioses i que és imprescindible la implicació de les administracions per a combatre aquesta situació.

Segons aquest informe, una tercera part dels habitants de les Illes es troben en situació d’exclusió severa o moderada. Són dades molt preocupants que superen amb escreix la mitjana estatal, que ja és terrible. També l’evolució cap a l’exclusió és més ràpida a les Illes que al conjunt de l’Estat, a pesar de major dinamisme econòmic que tenim.

Com diu l’informe, la crisi econòmica per si sola no explica aquesta situació, ja que les dades espanyoles són pitjor que les de Portugal o Irlanda, que foren objecte de rescat. Tampoc pot explicar que les dades de Balears siguin pitjors que les d’altres comunitats a les quals la crisi ha afectat amb més duresa, sinó que vénen condicionades pel model social que s’ha instaurat.

Segons l’informe, la major generació de riquesa i la disminució aparent de les xifres de l’atur, no serveixen per sortir de la pobresa a una gran part de la població. La Reforma Laboral ha servit per alleugerir les xifres de l’atur registrat, ja que cada vegada hi ha més treballadors pobres per les retallades en els salaris i en la jornada laboral, que afecta especialment als joves. “Les polítiques d’austeritat no han estat neutrals i han fet molt mal a alguns segments de la població”. Aquesta constatació la percep la majoria de la població, que veu com els rics són cada vegada més rics i que es fa una ostentació obscena d’aquesta riquesa mentre la majoria de la població ho passa malament.

El 31,5% de les llars de Balears no disposa d’ingressos suficients per a cobrir les despeses de la llar, enfront del 20% de la mitjana espanyola i el nombre dels que ha rebut amenaces de talls de llum aigua o telèfon o d’expulsió dels habitatges també supera la mitjana.

Per si tot això fos poc, el “coixí” familiar per a fer front a les dificultats, s’ha reduït de manera dràstica i ja només arriba al 45,8%, molt allunyats de la mitjana estatal que es situa en el 74,4%. La pèrdua d’aquesta protecció familiar també és molt més ràpida i té a veure amb el tipus de població de les Illes. L’absència d’aquesta protecció familiar i la manca d’ajudes públiques porta a la indigència a sectors importants de la població.

EU entén que la situació és dramàtica i que fa necessari que hi hagi actuacions urgents per part de les administracions, que ha de sortir de l’autocomplaença, de la valoració de dades macroeconòmiques o de la celebració dels bons resultats de les empreses turístiques. És hora que aterrin a la realitat i actuïn, deixant de mirar cap a una altra banda o fent com si el problema no existís.

Per això, EU creu que és urgent i necessari elaborar un Pla de xoc contra la pobresa i l’exclusió social per part de Govern balear, conjuntament amb les institucions insulars i locals i amb la participació de les organitzacions humanitàries i els agents socials. No podem permetre que la situació es continuï degradant mentre augmenten els beneficis dels privilegiats, ni podem deixar les actuacions exclusivament en mans d’entitats caritatives.

Share This