– Esquerra Unida considera que només un ajuntament d’esquerres emprendrà millores en profunditat a les biblioteques de Palma.

bibliotequesDes d’Esquerra Unida de Palma una vegada més hem de manifestar el nostre desacord amb l’anunciada privatització d’altres dues biblioteques municipals de Palma, privatització que per moltes voltes que li donam no li veim cap dels mèrits que el PP ens vol vendre.

Com molt bé denuncien les bibliotecàries i els bibliotecaris de Palma la principal conseqüència de la privatització serà substituir ocupació de qualitat per treball mal pagat. Aquesta és una de les claus del negoci de les privatitzacions dels serveis públics. Per l’Ajuntament no suposa cap estalvi, ja que seguirà pagant amb els nostres impostos les despeses de manera directa o indirecta.

És un engany per la ciutadania perquè tota la feina de suport a les dites biblioteques, feina que no es veu però que és indispensable pel seu funcionament, se seguirà realitzant des del Servei de Biblioteques pel seu funcionariat, la feina del qual ni es reconeix ni es comptabilitza quan es privatitza un servei públic.

Contràriament al que afirma el Regidor de Cultura, l’ampliació d’horari i l’augment d’activitats amb les quals el PP vol justificar aquesta privatització no representa una millora significativa donada la situació actual de les biblioteques de Palma. Unes biblioteques municipals com les de Palma que han patit un retràs històric i que des del principi de la legislatura sofreixen retallades en recursos bàsics com el de la premsa diària no sortiran del pou amb millores menors. Necessiten un canvi de política que posi l’accent en la funció social de la cultura i que vulgui convertir les biblioteques en una eina fonamental per a la formació d’una ciutadania lliure i crítica.

Les biblioteques públiques garanteixen un accés igualitari a uns recursos culturals que molts de ciutadans no tenen a ca-seva, permeten realitzar polítiques de foment de la lectura oferint els fons bibliogràfics necessaris, poden contribuir a pal·liar la bretxa digital que caracteritza la societat d’avui promovent l’ensenyament a les noves tecnologies i el seu accés lliure, faciliten la difusió el nostre patrimoni cultural a la vegada que afavoreixen la diversitat cultural oferint obres d’altres cultures, etc.

La política de privatitzacions que sempre ha promogut el PP significa mantenir les biblioteques tal com estan i renunciar a qualsevol millora en profunditat en les línies apuntades que les faria més útils a la societat. Per Esquerra Unida està clar que aquestes millores, cada vegada més necessàries i urgents, només poden venir de la mà d’un ajuntament d’esquerres i que com a primera mesura caldrà recuperar aquests serveis privatitzats.

Share This