IMG-20141125-WA0000La valoració del tràgic balanç al llarg d’aquest any, marcat per l’alarmant augment d’agressions sexuals, vexacions verbals i assassinats de dones a tot l’Estat, i la nul·la reacció dels poders públics així com l’aquiescència d’una part important de la societat, corroboren que les relacions entre homes i dones se segueixen construint sobre bases patriarcals que continuen apuntalant la desigualtat i la discriminació masclista.

És en aquest context de desigualtat i discriminació patriarcal on s’emmarquen tot tipus d’agressions contra les dones. Només una societat fonamentada i assentada en la igualtat real, impediria que la crisi econòmica pogués servir de pretext o explicació.

El fet que la mateixa imatge del cos de la dona com a simple objecte, que encara segueixen projectant molts mitjans de comunicació i de publicitat, i fins i tot des d’espais socials i polítics amb declaracions i comportaments clarament atemptatoris i denigrants cap a la dona, envien uns missatges sexistes de gran calat, que en gran mesura promouen i susciten implícitament la violència masclista i la desigualtat.

La igualtat real es construeix a partir de la prevenció i l’educació. Les polítiques i les estratègies que s’utilitzen per prevenir les agressions, han de partir d’una educació afectiva i sexual a tots els nivells, que faciliti desenvolupar una sexualitat basada en el respecte i la igualtat real entre dones i homes.

I per descomptat, davant les retallades en pressuposts i polítiques públiques que es vénen donant, exigim que es reforcin els recursos econòmics i humans destinats al desenvolupament de polítiques d’igualtat actives, integrals i participatives, per la consecució d’una societat lliure de violència de gènere, en la línia del que apunta el Conveni d’Istanbul sobre prevenció de la violència de gènere i les propostes enunciades pels col·lectius feministes.

Àrea de la Dona d’EUIB

Share This