– Mentre no s’aclareixin els fets que han motivat la seva imputació, Montserrat Rosselló no hauria de ser candidat a la batlia.

Bauza-del-PP-Montserrat-Rossello ARAIMA20141030 0268 45Divendres passat, el president Bauzá va presentar públicament Montserrat Rosselló, actual batle de Vilafranca, com a candidat electoral amb la intenció de repetir en el càrrec. Bauzá va fer aquesta presentació tot i que el feia dos dies que el Jutjat número 3 de Manacor l’havia imputat, saltant-se el seu famós Codi Ètic que prohibia la presentació de candidats imputats.

Des d’EU sempre hem valorat aquest famós Codi com a una maniobra de maquillatge, que va servir a Bauzá per eliminar rivals dins el seu propi partit. La proclamació del candidat de Vilafranca demostra que no s’aplica aquesta norma per igual a tots els candidats.

EU entén que l’ètica política no l’han de valorar exclusivament els jutges. Hi ha molts casos en els quals sense que hi hagi comportaments sancionables penalment, seria desitjable apartar de la política a persones que han actuat de manera incorrecta o poc ètica. La simple imputació no hauria de ser el barem pel qual s’ha de regir la possibilitat de ser o no candidat. En molts casos, denúncies infundades per part de particulars, comporten imputacions amb molt poca base, que es queden en no res. Només quan hi ha indicis clars i acusacions contundents per part de la fiscalia, s’hauria de valorar la renúncia de les persones implicades.

EU entén també que els mateixos partits haurien de vetlar pel comportament ètic dels seus càrrecs públics, evitant excessos i il·legalitats. Aquestes actuacions no les practica mai el PP, que es dedica a defensar l’honorabilitat dels seus càrrecs, sense investigar les denúncies, fins que la realitat judicial els obliga a reconèixer els fets.

En el cas del batle de Vilafranca, tot i que la denúncia inicial parteix d’un particular, els indicis semblen importants i la fiscalia acusa de prevaricació. És molt significatiu que el jutjat hagi declarat nul l’acomiadament del treballador que va formular la denúncia inicial, referida a contractacions presumptament il·legals fetes sense l’aprovació dels funcionaris municipals.

Per la gravetat de l’acusació, pel fet que la fiscalia hagi feta seva la denúncia, per les actuacions anteriors que ja s’han declarat il·legals, és evident que no ens trobam davant una denúncia sense fonament i que els indicis contra el batle/candidat de Vilafranca són tan importants que haurien de motivar la seva renúncia a presentar-se mentre els fets no s’hagin aclarit. Sempre serà millor una renúncia a temps que una inhabilitació posterior.

Si Montserrat Rosselló no té la dignitat de renunciar a presentar-se mentre no sigui exculpat, Bauzá li hauria d’haver obligat a fer-ho, en compliment del Codi Ètic, que ell mateix va imposar.

Share This