– El govern no fa res per solucionar el col·lapse dels jutjats socials, que porten retards de fins dos anys i mig.

judicis laboralsEl col·lapse dels jutjats socials va en augment i ja es donen cites amb retards de prop de dos anys i mig. És una situació insostenible, que s’ha denunciat reiteradament per part dels jutges, els sindicats i molts treballadors afectats, sense que qui pot resoldre la situació –el Ministeri de Justícia- faci res per solucionar-ho. De fet, darrerament ha cessat el jutge de suport que portava acomiadaments, i no s’ha substituït.

La solució, segons el deganat, passa per la creació de dos jutjats més, l’adscripció de jutges de suport pot pal·liar la situació, però no resol el problema, però el Ministeri es tanca en banda i no té previst atendre aquesta justificadíssima petició. El mateix degà reconeix que aquesta situació “podria vulnerar el dret a una tutela judicial efectiva”. Són unes paraules molt diplomàtiques, perquè parlar de tutela judicial amb aquest retard és un autèntic sarcasme.

Amb el govern del PP, els drets laborals han sofert un retrocés històric. Amb la funesta Reforma Laboral i altres mesures, s’han abaratit els acomiadaments, s’ha reduït els salaris, s’han empitjorat les condicions de treball i s’ha dinamitat la negociació col·lectiva. Amb el col·lapse de la justícia laboral, s’aconsegueix també la possibilitat real de controlar els abusos per la via judicial.

Els treballadors no poden esperar anys per veure els casos d’acomiadaments sense que cobrin indemnitzacions ni salaris mentre s’eternitza el procediment, això fa que es vegin abocats a acceptar la pèrdua de drets o indemnitzacions miserables, per no poder esperar.

Si en els casos d’acomiadaments o de reclamacions de quantitat l’atac als drets dels treballadors ja és inacceptable, el que passa amb el reconeixement de les invalideses és directament criminal. Que una persona que té una invalidesa que li impedeix treballar, hagi d’esperar a novembre de 2016 per a obtenir una pensió, és una vergonya que pugui passar en un país que es declara oficialment social i de dret.

El dramatisme de les situacions en què es troben les persones que esperen una resolució judicial porta als afectats a plantejar-se decisions extremes com la vaga de fam, o a pressionar els funcionaris judicials amb unes reclamacions completament justes però que ells no poden resoldre.

El PP no dota els jutjats i la fiscalia que combat la corrupció, no li interessa. Tampoc crea jutjats per tal d’aproximar-nos a la situació dels països del nostre entorn que tenen una relació molt diferent entre població i nombre de jutjats. Tot això fa que els retards provoquin el descrèdit d’una Justícia que és incapaç de resoldre els casos que li arriben en un termini raonable, sembla una voluntat clara de què els ciutadans renunciïn a reclamar els seus drets per la via judicial, per això posen taxes o es neguen a crear nous jutjats. La situació és molt greu en tots els àmbits de la Justícia, però el que passa amb els jutjats socials és un dels casos més escandalosos i que tenen uns majors efectes socials, ja que la seva funció és la de corregir els abusos contra la part més feble de la societat.

Per tot això, EU exigeix la creació immediata de dos jutjats socials i que mentrestant es dotin els jutjats actuals dels reforços necessaris per desembussar-los.

Share This