imag. llei agrariaLa Llei Agrària, aprovada avui per la majoria del PP al Parlament balear, és en realitat una llei per a permetre continuar amb la urbanització difusa del sòl rústic. Aquesta llei, tot i oferir diverses possibilitats de negoci als agricultors o propietaris de sòl rústics en forma d’excepcions, legalitzacions i aprofitaments urbanístics, en realitat té molt poc a veure amb una norma que pretengui mantenir els usos del sector primari.

Per a potenciar aquests usos el primer que s’hauria de procurar és evitar la seva fragmentació en parcel·les de dimensions inferiors a les mínimes raonables per a mantenir una explotació agrària, i evitar que l’especulació urbanística faci pujar exageradament el valor del sòl, impossibilitant que els agricultors puguin augmentar la superfície de les finques, per a dotar-les de rendibilitat. Però la Llei Agrària fa tot el contrari: permet usos que no tenen res a veure amb l’agricultura i estableix i estableix la possibilitat de segregacions que doni com a resultat unes finques sense cap possibilitat d’una explotació rendible. L’exemple més extrem el trobam amb la possibilitat de segregar finques de secà de 15.000 metres quadrats, els mateixos que es consideren superfície mínima per a construir un habitatge. Resulta ben evident la finalitat d’aquestes segregacions!

Per als agricultors de veritat, estableix una regulació exhaustiva que farà inviable moltes petites explotacions. En canvi, per a altres usos que no són propis del sol rústic, tot són facilitats. Per a garantir aquestes facilitats, la llei agrària destrossa l’entramat legislatiu en matèria territorial i mediambiental de les Illes i vulnera normatives estatals i europees, continuant amb la tendència que ja es va iniciar amb la llei turística. En ambdós casos, lleis sectorials s’utilitzen per afavorir activitats alienes a les que es suposa que van destinades.

Aquest forat que s’ha obert a les normes proteccionistes, serà aprofitat per a legalitzar activitats il·legals o construir allà o ara encara no podien. Els especuladors immobiliaris estan d’enhorabona, però serà en detriment de mantenir els usos primaris en sòl rústic.

Share This