– Les altres comunitats turístiques no tenen dades tan dolentes.

– Les prestacions per atur continuen reduint-se de manera accelerada.

images soibAl mes de novembre, el nombre de treballadors aturats registrats al servei d’ocupació va augmentar en 8.798, que en percentatge és el major de totes les comunitats autònomes. D’aquesta manera es confirma que l’estacionalitat és també la més elevada de tot l’Estat, amb els problemes que això comporta pels treballadors i el conjunt de l’economia insular. En termes anuals, hi ha una reducció dels treballadors inscrits, que en bona part és degut a l’abandó de les Illes per part d’aquells que no troben feina, o per la renúncia a inscriure’s per part d’un nombre molt elevat dels que no poden accedir a cap prestació, com es pot observar en les dades de l’EPA, que registren la variació més gran entre el nombre real d’aturats i el d’aquells que estan registrats.

En el conjunt de l’Estat, el nombre d’inscrits s’ha reduït en una quantitat poc significativa en relació al mes anterior (14.688 inscrits menys) i en termes anuals també hi ha una petita reducció que, a pesar d’això deixa la xifra total d’aturats inscrits en 4.522.116, una xifra que és inferior en, aproximadament, un milió de persones en relació a l’EPA. En qualsevol cas, unes xifres escandaloses, que certifiquen que l’atur és un drama que colpeja a un percentatge elevadíssim de treballadors i de les seves famílies.

Però l’atur no és l’únic problema de la classe treballadora, l’empitjorament de les condicions de feina, dels salaris i de les prestacions, han fet retrocedir els seus drets en dècades . Per constatar això, basta veure l’evolució de les contractacions. De les que es feren el mes passat, únicament el 8,49% foren indefinides, i d’elles el 40% a temps parcial, la resta foren de diversos tipus de contractes temporals –en molts casos de pocs dies- i també en un percentatge molt elevat de temps parcial (el 30%)

Pel que fa a les diverses prestacions per atur, la reducció avança acceleradament. En un any, s’han reduït 11,4% els beneficiaris, l’import mitjà d’aquestes prestacions en un 7,2% i la taxa de cobertura en un 5,3%. En conjunt, la despesa pública per atendre les necessitats dels aturats, s’ha reduït en un 17,8%.

Si analitzam l’evolució de les afiliacions a la seguretat social, ens tobam amb un augment mensual molt poc significatiu i amb una variació anual aparentment positiva, però no podem oblidar que el nombre d’hores cotitzades continua evolucionant a la baixa, a pesar de l’augment de les cotitzacions totals. En qualsevol cas, el nombre total de treballadors d’alta a la seguretat social és de quasi 2.700.000 menys que els que hi havia abans de l’inici de la crisi.

Tornat a les Balears, la xifra d’aturats registrats que hi havia a final de novembre (84.311) és esfereïdora, tot i que no recull més que una part de les persones desocupades. Si tenim en compte que és molt poc probable que hi hagi augment de l’ocupació els pròxims mesos, que la xifra real és molt superior a l’atur registrat i que les prestacions cada vegada són més petites i arriben a menys gent, podem afirmar sense por d’equivocar-nos que la situació és dramàtica.

Share This