– S’estan allargant els terminis de manera interessada per deixar-la per a després de les eleccions.

DIA prospeccionsBalears diu No, l’ha encertat, la suposada bona notícia d’un informe negatiu d’un dels molts organismes que depenen de Medi Ambient, és en realitat una trampa, una manera d’allargar el procés, com ja ho va ser el retard en tramitar els milers d’al·legacions. No sabem quina cosa celebren els representants del PP Balear davant un informe que no havien sol·licitat ells.

L’informe de Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar, és l’excusa del govern central per retardar indefinidament la Declaració. Ara s’enviarà a l’empresa promotora dels sondejos, Cairn Energy, que farà les seves observacions i es tornarà a començar i, d’aquesta manera poden retardar la Declaració deixant-la per a després de les eleccions municipals i autonòmiques del mes de maig.

El PP té la voluntat molt clara d’autoritzar les prospeccions, així ho manifesta dia si i dia també el ministre de la matèria, però són molt conscients del cost electoral que suposa per ells una decisió d’aquestes característiques abans de les eleccions, per això volen esperar. L’estratègia es repeteix, en el cas de Canàries també allargaren el procés i varen donar l’autorització la setmana després de les eleccions europees. Els tràmits s’havien acabat abans però esperaren a què s’haguessin celebrat les eleccions per a fer pública l’autorització.

El govern del PP ha tengut l’oportunitat de denegar les prospeccions amb unes indemnitzacions ridícules, però no volgueren fer-ho. Quan digueren que esperarien a la Declaració d’Impacte Ambiental, esperant que fos negativa, molts començarem a sospitar. A pesar de l’optimisme del Govern Bauzá, ja deixarem clar què no hi havia cap seguretat de què, al final, això fos així. L’experiència de Canàries ens demostren que a pesar d’informes negatius, que en aquell cas també hi eren, la Declaració seria finalment positiva, perquè aquesta era la voluntat del govern central.

El Govern balear no pot restar ingènuament (o interessadament) esperant que la Declaració del govern de Madrid sigui negativa, a la vista de l’experiència. Tampoc pot celebrar uns informes que, en el cas de Canàries, no serviren per aturar les prospeccions. Si ja varen renunciar a exigir la revocació dels permisos, ara han d’exigir que la DIA es presenti ja, en els terminis legals i sense més dilacions. Si no ho fan, serà que comparteixen la posició del ministre Soria i del PP estatal i que no els importa que s’autoritzin les prospeccions, sempre que sigui després de les eleccions.

Share This