bauza i montoroAmb el president Bauzá, les inversions de l’Estat a les Illes Balears, tradicionalment escasses, han arribat a extrems ridículs, com torna a passar amb els pressuposts de l’Estat pel 2015, que ens tornen a situar a la coa de totes les comunitats, a pesar de què quasi doblen la misèria dels pressuposts anteriors. Bauzá i el seu Govern treuen pit amb aquest augment i semblen resignats a continuar amb la mateixa postració econòmica pel que fa a les inversions de l’Estat.

El president i els seus consellers foren incapaços de negociar amb el govern central les partides corresponents a inversions necessàries i urgents, tampoc aconseguiren que els PGE incloguessin les anomenades “inversions estatutàries” previstes a la llei orgànica de l’Estatut, i avui els senadors del PP balear, seguint les instruccions del president, votaran per eliminar la partida d’inversions estatutàries que s’inclogueren al Congrés quan, per error, votaren a favor d’una esmena del grup socialista. Totes les afirmacions de què es millorarien els pressuposts per la via de les esmenes parlamentàries, com és habitual en Bauzá, s’ha quedat en no res, i s’ha perdut l’oportunitat de corregir la discriminació.

Bauzá és un president nefast pel finançament de les Illes. És cert que el mal finançament ve d’antic, però mai abans s’havia estat en uns nivells tan baixos. La crisi econòmica i les retallades del govern central no poden ser una excusa, ja que les inversions no només es redueixen en valors absoluts, sinó que també ho fan en termes percentuals, quedam a una gran distància del que obtenen la majoria de les comunitats.

Com en el tema de les prospeccions, Bauzá reconeix el maltractament del govern central i anuncia actuacions per a canviar les coses però, al final, tot segueix igual i acata les decisions que vénen de Madrid. En aquest cas, ni tan sols demana als senadors un vot simbòlic que no canviaria les coses. Dóna la sensació de què vol que la indignitat d’acceptar mansament els designis del govern central, sigui compartida per tot el partit.

Els senadors del PP seran directament responsables de la pèrdua de les inversions estatutàries. No feia falta ni presentar esmenes, en tenien prou en votar a favor del projecte de Pressuposts que el va arribar del Congrés, però no ho faran i “tombaran” la partida destinada a les Balears. D’acta manera, la seva actitud contrària als interessos dels seus electors no serà només per omissió, sinó que hi haurà una acció directa en contra d’ells. I tot això, per indicació directa de Bauzá.

No hi ha cap explicació lògica per aquesta actitud vergonyosa, si no és l’agraïment del president cap als dirigents estatals, per haver-li permès decapitar políticament Mateo Isern. Per la seva part, els senadors semblen més preocupats per mostrar l’obediència deguda que els permeti tornar a formar part de les llistes, que no a defensar els interessos dels ciutadans que els col·locaren al lloc que ocupen.

Share This