– La insuficiència de centres i el seu mal estat, així com la formació de guetos d’immigrants seguiran igual.

Nuria Riera i CampsLa consellera Núria Riera vol transmetre una imatge completament diferent de la seva predecessora, incapaç de dialogar amb els membres de la comunitat educativa. Riera, en canvi, multiplica les trobades i els simulacres de diàleg, però això no impedeix que la política de la Conselleria sigui idèntica a l’anterior, i que la manca de recursos i de voluntat d’arribar a acords no sigui la mateixa.

Exemples en aquest sentit, els tenim amb les reunions amb els sindicats, que ja no hi volen participar més, per la inutilitat d’aquests encontres. El mateix passa amb l’extensa problemàtica escolar a Inca. La consellera es va reunir amb els pares i docents d’aquest municipi “per a escoltar les seves reclamacions” demostrant que no s’havia llegit el dossier que li havien enviat prèviament.

Inca pateix d’una manera accentuada diverses deficiències que afecten molts indrets de les Illes, com la saturació dels centres, les ràtios excessives i el deteriorament dels edificis escolars. La manca de places és tan important que, a pesar de les ràtios excessives, uns 60 alumnes s’han hagut d’escolaritzar a altres municipis.

A Inca hi ha tres centres públics per sis concertats, aquesta deficiència de centres públics i la política excloent que practiquen els centres privats finançats amb recursos públics, fa que s’hagin creats autèntics guetos d’immigració en els públics, especialment el col·legi Llevant, que acullen alumnes que no volen a la concertada, això comporta dificultats afegides per aquests centres, ja que es tracta d’un alumnat que necessita una atenció especial.

Les reivindicacions de la comunitat educativa d’Inca són clares: la construcció d’un nou centre escolar que eviti la saturació i la necessitat d’acudir a centres d’altres municipis, la millora i la rehabilitació dels centres públics existents, en molt mal estat, i una política d’escolarització dels alumnes immigrants en tots els centres finançats amb recursos públics, evitant la formació de guetos, però a tot això, la consellera Riera no va donar cap solució… les coses continuen igual.

Share This