– Malgrat les exigències de les associacions, el PP manté el seu contingut limitador i restrictiu.

Façana ajuntament de PalmaEsquerra Unida Palma va ser ahir l’única organització política present en l’audiència pública sobre ordenança de subvencions de l’Ajuntament de Palma i va presentar l’única esmena que va ser acceptada, la retirada de part de l’article 53.b, que considerava com a infracció molt greu «la realització d’activitats que continguin actes de caràcter polític i reivindicatiu, o els que per qualsevol mitjà siguin utilitzats, encara que es faci per mera tolerància”. Encara que el Sr. Martínez va defensar que la intencionalitat de l’article era evitar actes que puguin ser violents, o el finançament d’activitats pròpies d’organitzacions polítiques, la redacció presentada atemptava clarament contra la llibertat d’expressió en sentit ampli.

En tota la resta, el PP no modifica ni una coma, deixant a criteri tècnic i a la voluntat política que es puguin o no aplicar els aspectes més flexibles de la norma. Però la realitat és que rarament la instància tècnica o política s’aplica la part més flexible i, en general, es refugia en una norma que no té en compte al teixit associatiu ni al voluntariat social, més encara quan han desaparegut tots els espais de participació ciutadana.

Per a EU, un dels aspectes més negatius, és el manteniment de l’obligació de defensar el mercat de la incidència de les subvencions, argumentant que és una imposició de la Unió Europea i deixant la porta oberta a no subvencionar activitats que realitza el teixit associatiu perquè resta clients als negocis privats.

Així mateix, que la notificació final de concessió en ferm de la subvenció, precisament l’acte que genera obligació per part de l’administració, es faci preferentment a través del BOIB i no de forma directa, obligant a les entitats basades en el voluntariat a estar pendents de la publicació, resulta inacceptable per a EU.

El PP també manté que l’abonament de les subvencions es faci una vegada que s’hagi justificada la despesa, la qual cosa impedeix a les entitats socials abordar projectes que necessiten contractació de personal i que no generen cap tipus d’ingressos.

La possibilitat de subvencionar al 100% dels projectes, també queda molt restringida, tot i que la llei de subvencions diu clarament que és possible. D’aquesta manera s’ignora el valor afegit del treball voluntari, que no es pot justificar amb factures, la iniciativa social emprenedora, el coneixement i l’arrelament social de les entitats que treballen directament en el terreny, la capacitat d’organitzar a la ciutadania i de fomentar la seva participació. És clar que aquests són aspectes que no interessen al Partit Popular.

En definitiva, per a EU, més que assistir a una audiència participativa, assistirem a una audiència justificativa, en la qual l’única possible era escoltar les excuses del Partit Popular i la seva submissió als dictats de la Troika, amb una ordenança que no té en compte al teixit associatiu i que el deixa completament indefens.

Davant d’aquesta situació, EU va demanar la redacció d’una ordenança específica que reguli el dret del teixit associatiu no lucratiu a l’aplicació del que es considera com a excepcional en aquesta ordenança. Una ordenança que hauria de ser redactada de manera realment participativa, amb un major coneixement de la realitat social, cosa que no contradiu ni la transparència ni el control dels recursos públics perquè, com va dir el representant d’una de les entitats ciutadanes, ningúmés interessat que la ciutadania a posar fi a la corrupció i el malbaratament de recursos, ja que és aquesta ciutadania la que, en definitiva, posa els diners que administren les institucions.

Share This