PGOU PalmaPer tal d’iniciar un procés d’estudi del que es proposa per part de l’equip de govern municipal i per a presentar les al·legacions que es considerin oportunes, EU ha iniciat una ronda de contactes amb les entitats ciutadanes que treballen per millorar els barris i el conjunt de la ciutat.

Acompanyats de tècnics urbanístics, la coordinadora d’EU de Palma, Maribel Alcázar i altres membres de l’organització, estudiaren el projecte de revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Palma que es troba en exposició durant el període d’informació pública. La visita al centre on es troba situada l’exposició i l’estudi dels documents que es mostren allí, forma part del treball d’anàlisi que s’està realitzant amb l’objectiu de conèixer a fons el contingut de la proposta de l’actual govern municipal i anar preparant les al·legacions que presentarem després d’escoltar les valoracions que es realitzin des del teixit associatiu dels barris i de ciutat.

EU creu que la revisió del PGOU de Palma hauria de servir per fer una ciutat més humana, amable, propera a la natura, al servei de la ciutadania i que mantengui les característiques de les ciutats de la Mediterrània i no avanci cap a un model americanitzat, de consum de territori i de base especulativa.

Ens preocupa que l’Ajuntament tengui massa pressa en aprovar aquest pla abans de les eleccions. Un Pla que augmenta de manera significativa el sòl urbanitzable a zones perifèriques de la ciutat, així com el sòl per a usos industrials, quan hi ha tant d’habitatges buits i als polígons tantes naus tancades. Algunes d’aquestes noves urbanitzacions es situen devora als torrents, incrementant els obstacles per dissenyar corredors verds de manera continuada, com és el cas de la urbanització de Son Puig d’Orfila.

Tots els aspectes del pla són importants i cal fer una valoració detallada. A més de la façana marítima, dels eixos comercials i del que es preveu per a la platja de Palma, també cal estar molt atents al que es fa comptes proposar respecte als blocs d’habitatges construïts a l’inici del boom turístic, com Son Cladera, la Indioteria, Los Almendros de Son Rapinya, Verge de Lluc, Son Ximelis, etc., habitats per persones treballadores i que es troben en estats de conservació deficient i necessiten millores.

Tots aquests aspectes els volem valorar des d’EU en el procés d’estudi que ara iniciam, fruit del qual es presentaran les esmenes corresponents i els compromisos en matèria de política urbanística.

Share This