– Les protestes dels familiars i treballadors aquesta vegada han obtingut un bon resultat.

sEstelFinalment, el centre de dia de s’Estel no tancarà portes aquest 31 de desembre, una vegada esgotat el conveni amb Creu Roja, que fins ara s’ha encarregat de la seva gestió. La mobilització i les protestes de familiars de les persones dependent que s’atenen al centre, així com les dels treballadors, han donat el seu fruit i s’ha evitat el tancament d’aquest centre i la dispersió dels seus usuaris en altres centres allunyats, que no estan preparats per atendre’ls en bones condicions.

La decisió municipal de tancar s’Estel i desentendre’s de les persones assistides i dels treballadors, era inacceptable i causava uns perjudicis molt greus. Tampoc era acceptable deixar sense ús un centre finançat per la Unió Europea amb l’obligació de destinar-lo a usos socials.

Al final, serà el Consell de Mallorca qui, mitjançant l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, es farà càrrec de la seva gestió de manera directa però amb la perspectiva de convocar un nou concurs per adjudicar la  gestió definitiva a una empresa o entitat privada. Per a EU, aquest és un bon moment per a reflexionar si no seria més convenient mantenir de manera permanent la seva gestió pública i estalviar-se tots els problemes que generen la contractació d’empreses privades.

EU, al mateix temps que celebra que el centre de dia de s’Estel continuï obert i prestant el seu servei a persones que no es poden valer per elles mateixes, lamenta la irresponsabilitat de la decisió inicial de l’ajuntament de Palma, que ha creat una angoixa innecessària als usuaris del centre. Hauria estat molt més responsable iniciar les negociacions amb el Consell molt abans i haver arribat a un acord, sense generar l’alarma innecessària que s’ha produït amb l’anunci d’un tancament que, afortunadament no es produirà.

Share This