Segons la noticia publicada per Diario de Mallorca, en resposta a l’esborrany del Pla de Desenvolupament Rural presentat per la conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, que dirigeix Gabriel Company, la Comissió Europea denuncia que malgrat que el 30% de les aigües subterrànies siguin de mala qualitat, la lluita contra la contaminació de l’aigua ocupi un lloc marginal en l’esborrany del PDR. A més, La CE també exigeix que es presentin programes de millora de les xarxes de distribució, de recuperació d’aigües residuals i de reducció de consum net, i així fins a 218 observacions. En definitiva, la CE exigeix al Govern Balear que compleixi amb la Directiva Marc de l’Aigua.

El fet que la UE acusi el govern balear de passivitat davant la contaminació dels aqüífers és l’enèsima demostració de la pèssima gestió del govern del PP en temes mediambientals. Cal recordar que el Pla Hidrològic de les Illes Balears ha estat denunciat davant la Unió Europea perquè, entre altre raons, no compleix la legalitat europea. La demanda presentada per EUIB conjuntament amb el PSOE i MÉS, denunciava l’incompliment de la Directiva Marc de l’Aigua de la UE, ja que el PHB no és un instrument vàlid per a garantir la qualitat de l’aigua, ni per assegurar el seu ús racional i evitar la sobreexplotació i la contaminació i la salinització dels aqüífers. Al contrari, s’afirmava, és un instrument dissenyat per afavorir interessos privats i permetre extraccions abusives, especialment al litoral.

PHB

A Menorca, fa temps que EM-EU reclama que es tracti l’aigua no com un problema exclusiu de cada municipi, sinó que es tracti com un problema insular, és a dir que es desenvolupi una política comuna per millorar la gestió i la qualitat de l’aigua. És clar que el PP està més preocupat per assentar les bases del seu model urbanístic depredador que per millorar la qualitat de l’aigua que consumim. Una gestió racional i sostenible de l’aigua no entra en els seu plans.

Share This