– A final d’any els instituts porten dos mesos de retard per part del Governen el pagament la despesa corrent.

institutsA final de novembre, els directors del centre d’ensenyament secundari denunciaren el retard en cobrar les partides que ha de transferir el Govern per a la despesa corrent, aquella que ha de fer front a material escolar i a calefacció, tan important en aquestes dates. El Govern, per boca del conseller d’Hisenda, José Vicente Marí, va reconèixer aquest retard, que havia començat el mes de setembre, atribuint-lo a una “petita” manca de planificació a Tresoreria, assegurant que es resoldria ràpidament i que al final de 2014, el deute estaria saldat.

Una vegada més, el Govern incompleix les seves promeses i al final de 2014 es deuen dos mesos als centres de secundària. Aquestes “petites” disfuncions de la Tresoreria de la Comunitat suposen un problema gens petit pels centres, i són inadmissibles. A hores d’ara, el deute total es situa entorn dels 700.000 euros, uns 10.000 de mitjana a cada institut.

S’ha de tenir en compte que aquesta legislatura, dins la política general de retallades a l’educació, la partida destinada a despesa corrent s’ha reduït entre un 30% i un 25%, obligant als equips directius dels centres educatius a fer autèntics malabarismes per poder assegurar el seu funcionament.

Per si no n’hi hagués prou amb aquests retards, des de l’inici d’aquest curs, el Govern no ha transferit ni un sol euro en ajudes per a la reutilització de llibres o per a pagar els auxiliars de conversació, obligant als centres a fer nous equilibris per no deixar sense salari aquests auxiliars.

Fora de l’obsessió d’introduir el TIL per la força, el Govern balears no ha fet absolutament res per a millorar l’ensenyament a les Illes, que ha quedat en una situació lamentable per mor de les retallades i de la mala gestió. A tot això, hem d’afegir aquests retards en el pagament d’unes quantitats que són absolutament bàsiques pel funcionament dels instituts.

EU exigeix el pagament immediat de les quantitats que es deuen als centres de secundària i que es corregeixin les manques de planificació que, segons diuen, han estat la causa d’aquest problema. Els centres no es poden permetre aquesta situació, ha de fer front a despeses imprescindibles i no compten amb els recursos necessaris, pel mal funcionament de l’administració autonòmica. 

Share This