– Les estadístiques oficials desmenteixen l’optimisme econòmic del PP.

mani sindicalLa recuperació econòmica, repetida com un mantra per tots els dirigents del PP, no arriba a la immensa majoria de la població, que veu com constantment perden poder adquisitiu, drets i serveis socials. Fins i tot les estadístiques oficials de l’INE, reflecteixen aquesta crua realitat, quan descriuen l’evolució del poder adquisitiu dels treballadors de les Illes, que en els últims 3 anys, l’han vist reduït en uns 1.600 euros anuals -que equival a un mes de salari brut mitjà- si ajuntam a la pèrdua del valor nominal dels salaris (-1,9%) la devaluació del seu poder adquisitiu com a conseqüència de la inflació. Tot això explica, entre altres coses, que l’augment del consum sigui molt escàs a pesar de la bona temporada turística.

La Reforma Laboral del PP ha estat una causa tan important com la crisi mateixa a l’hora  d’explicar aquesta reducció de salaris i de la capacitat de consum dels treballadors. Les facilitats per a l’acomiadament individual o pels expedients de regulació d’ocupació, la desregulació laboral, l’atac a la negociació col·lectiva o la promoció del treball a temps parcial han suposat un atac frontal als drets i les condicions de feina dels treballadors, que empitjoren la seva situació mentre que alguns sectors empresarials multipliquen els beneficis.

El lleuger augment de les contractacions i de les afiliacions a la seguretat social no suposen una millora de la situació de la classe treballadora en el seu conjunt, sinó tot el contrari, ja que les rendes del treball continuen reduint el seu pes en el conjunt de l’economia i les noves contractacions es fan amb unes condicions molt pitjors, la immensa majoria d’elles són temporals i les contractacions a temps parcial ja són prop del 50% del total. Una dada que és molt il·lustrativa de la degradació de les condicions laborals i dels salaris la trobam en el fet que des de l’inici de la crisi s’han perdut a les Illes 28.798 llocs de feina amb salaris d’entre mil i dos mil euros i se n’han creat 14.354 amb salaris iguals o inferiors al 376 euros.

Davant aquestes xifres esfereïdores, la promesa de Bauzá de la creació de 10.000 llocs de feina el 2015, a més de ser poc creïble, és irrellevant. Del que es tracta no és de crear llocs de feina que no serveixin per sortir de la pobresa i que suposin unes condicions d’explotació brutal, sinó de generar ocupació de qualitat i de donar cobertura a les situacions d’atur. Mentre això no passi, mentre que els beneficis de la “recuperació” es quedin en molt poques mans, no es podrà parlar de sortida  de la crisi, almenys per a la majoria de la població.

Share This