– Les contractacions per les festes fan baixar el nombre d’aturats inscrits.

oficina de empleoAl conjunt de l’Estat, el nombre d’aturats registrats a finals de desembre de 2014 ha quedat en 4.447.711 persones, 253.627 menys que un any abans i 64.405 menys que el mes anterior. Les afiliacions a la seguretat social també han augmentat en relació al mes de novembre (64.405 més) i en relació a l’any anterior (253.627), però continua degradant-se la qualitat de l’ocupació que es crea: només el 7,21% dels contractes formalitzats el mes de desembre són de caràcter indefinit, i un 41,67% d’ells són a temps parcial, mentre que la resta són de caràcter temporal, en molts casos d’uns pocs dies.

A les Illes Balears també s’ha reduït el nombre d’aturats inscrits en 751 en relació al mes anterior i en 7.655 en relació a l’any 2013. En el nostre cas, la temporalitat és encara més acusada que al conjunt de l’Estat. Així i tot, al final de 2014 encara hi havia a les Illes un total de 83.560 aturats inscrits com a demandants d’ocupació, en un moment en què estam perdent població per primera vegada en molts anys. Això ens fa suposar que una part de la reducció de l’atur registrat correspon a persones que han abandonat les Illes o a altres que no han renovat la inscripció per manca de possibilitat de cobrar alguna prestació i per la falta d’expectatives laborals. Com sempre, les dades de l’EPA de l’últim trimestre de 2014 ens donaran una visió més real del total de persones sense feina. Habitualment, la variació és molt significativa i superior a la mitjana. En qualsevol cas, per a EU, el nombre oficial d’aturats registrats a finals de desembre, és insuportable.

Per altra part, la immensa majoria de les noves contractacions són del sector serveis i estan lligades a la temporada de Nadal, cosa que fa previsible que tenguin una durada molt escassa i que torni a augmentar l’atur registrat una vegada acabin les festes.

Pel que fa a la millora de l’afiliació a la seguretat social, que al conjunt de l’Estat i al llarg de 2014 ha suposat un augment de 417.574 persones s’ha de tenir en compte també el total d’hores cotitzades, que es va reduint per mor de les contractacions a temps parcial. A pesar de l’augment produït l’últim any, que deixa el total d’afiliacions en 16.775.214, encara està  a una gran distància (quasi 2.600.000) del nombre que hi havia el 2007, abans de l’inici de la crisi (19.372.777). El nombre d’afiliacions és molt menor i les cotitzacions de les persones afiliades també, com a conseqüència de les reduccions de salaris i d’hores de treball cotitzades.

Si la creació de llocs de feina de qualitat no arranca, la protecció de les persones que es troben a l’atur continua degradant-se mes rere més. En un any el percentatge de beneficiaris s’ha reduït en un 5,8%, les prestacions en un 12,1%, la quantia de les prestacions en un 18,7% i el total de la despesa pública per a cobrir les necessitats de les persones sense feina en un 18,1%.

Per a EU, aquestes xifres demostren que la situació segueix essent dramàtica i que és necessari respondre amb decisions polítiques extraordinàries per fer-li front. De cap manera podem acceptar l’optimisme que mostren els responsables públics que parlen de sortida de la crisi i de recuperació econòmica, quan hi ha tanta gent que no té feina o que les feines a les qual puguin accedir no els permeten sortir de la pobresa. Tampoc podem acceptar la reducció brutal de les prestacions a les persones que més les necessiten.

Share This