– Ha estat una norma inquisitorial contra la llibertat d’expressió de la comunitat educativa.

IMG-20150105-WA0001Un any després de la seva aprovació ha quedat clarament demostrat quin era l’objectiu únic de la llei de Símbols que va aprovar el PP: impedir la protesta i la reivindicació de la comunitat educativa. Aquest partit no podia acceptar que professors, pares i alumnes protestessin contra l’atac sistemàtic del Govern Bauzá a la llengua catalana. La proliferació de llaços quadribarrats demostraven que la comunitat educativa no estava d’acord amb aquesta política i que reclamaven el respecte a la nostra llengua i el manteniment d’un model educatiu que havia permès la seva normalització sense generar cap conflictivitat, molt al contrari que les normes com el TIL que el Govern va imposar contra l’opinió de la gran majoria de la comunitat educativa i que s’ha hagut de retirar per la seva il·legalitat manifesta.

El Govern del PP va utilitzar tot tipus d’armes contra els docents discrepants, amb amenaces i sancions il·legals o promulgant una legislació “mordassa” per evitar expressions contràries al seu autoritarisme, abusos i il·legalitat. En això s’avançaren al govern Rajoy, que criminalitza tot tipus de protesta amb la llei de repressió ciutadana.

El PP va utilitzar la seva majoria parlamentària per aprovar una llei innecessària, denunciada pel mateix Consell Consultiu i que  s’adreçava exclusivament al sector educatiu. Malgrat les hipòcrites afirmacions en sentit contrari, això ha quedat clarament evidenciat per la manca de voluntat de fer-la complir íntegrament. De fet. És el Govern balear el primer que l’incompleix.

Una vegada que els responsables dels centres educatius, que són gent responsable, no com els governants del PP, varen retirar tots els llaços quadribarrats, al Govern ja no li va interessar res més i no la va desenvolupar reglamentàriament, no ha exigit el seu compliment fora dels centres i l’ha vulnerat en actes institucionals, sense que això donàs peu a cap procediment sancionador, al contrari del que ha passat amb alguns directors de centres que patiren sancions duríssimes per expressar les seves opinions dins de la legalitat.

La vergonya de la llei de Símbols ja ha fet un any, però no podrà celebrar el segon aniversari, aquesta aberració jurídica caurà tan prompte com una nova majoria política es faci càrrec del Govern de Balears després de les eleccions autonòmiques. EU es compromès a treballar per la seva derogació i per a què mai més des del poder polític es legisli per a restringir el dret d’opinió ni cap altre dret ciutadà.

Share This