construccióEls sindicats i la patronal de la construcció coincideixen en les seves anàlisis, l’augment de l’activitat constructora –especialment en els hotels- moltes vegades té un caràcter fraudulent. En alguns casos, obres de gran consideració passen per obres menors, per estalviar en llicències i en honoraris. En molts altres, les obres les fan empreses “pirata” amb treballadors sense assegurar i amb altres que es contracten només per hores. També és molt freqüent que no es respectin les condicions mínimes de seguretat.

Aquesta situació suposa un greu perjudici per a les arques públiques (es deixen de pagar llicències, cotitzacions i IRPF) i pels drets dels treballadors (contractacions irregulars, manca de cotitzacions) i suposen una competència deslleial a les empreses que treballen legalment.

També s’ha detectat la presència d’empreses vengudes de la Península que treballen amb uns preus que són impossibles respectant la legalitat i el conveni del sector. Totes aquestes situacions és molt difícil que siguin denunciades pels mateixos treballadors del sector, que es veuen sotmesos a la sobreexplotació com a conseqüència de la situació d’atur, que els obliga a acceptar resignadament els abusos d’alguns empresaris sense escrúpols per no perdre el seu lloc de feina.

Per a EU és necessari que es produeixi una actuació decidida de la inspecció de treball, que ha de comptar amb els mitjans necessaris, per a controlar aquesta situació, obligant al compliment de la legalitat i sancionant els comportaments abusius,  la vulneració dels drets dels treballadors i de les normes de seguretat. Els beneficis socials que comportaria una actuació d’aquestes característiques serien múltiples, ja que permetrien una major recaptació pública, un augment de les hores cotitzades, una major seguretat a les obres, millors condicions de feina pels treballadors i majors beneficis per a les empreses que actuen legalment. Aquestes actuacions s’han de fer de manera immediata, abans que comenci la temporada, que és el moment en què els esforços s’haurien de destinar majoritàriament al sector turístic.

Share This