– L’esmena a la totalitat d’una proposició del grup socialista és un gran exercici  d’hipocresia política.

ParlamentEl grup popular del Parlament balear ha presentat una esmena a la totalitat, amb text alternatiu, a la proposició de llei del grup socialista sobre transparència i bon govern. És evident que el PP no vol que prosperi aquesta alternativa i, com a majoria parlamentària que són, tenen tot el dret a votar en contra i evitar l’aprovació d’aquesta proposició, però han anat més enllà i presenten un text alternatiu que la desvirtua completament i que reprodueix les seves obsessions i la seva demagògia habitual. Amb el recurs ja molt gastat d’apel·lar a l’austeritat, pretenen qüestionar la composició del Govern que surti de les eleccions del mes de maig, establint que “el nombre màxim de membres del Govern no excedirà del nombre màxim de membres del Govern anterior”. Aquesta proposta insòlita, desconeguda en la pràctica parlamentària, pretén fixar el model Bauzá com a model permanent de la nostra Autonomia.

Per a EU el nombre de membres del Govern no s’ha de fixar en termes matemàtics o recorrent a la comparació amb el Govern anterior, sinó en funció de les prioritats polítiques. El primer Govern de Bauzá no tenia cap conselleria destinada específicament a les polítiques socials ni a treball, en la primera remodelació va crear la conselleria de família i serveis socials, però va continuar sense crear la conselleria de treball, a pesar que el principal problema de la Comunitat és l’atur. És una mostra de les prioritats d’un Govern com el de Bauzá que té una sensibilitat social completament nul·la. Evidentment, un Govern progressista haurà de comptar amb una conselleria específica, com també haurà de dividir la macroconselleria que gestiona Company, per a dotar-la d’operativitat i polítiques adreçades a tots els sectors.

Es veu que el PP té molt poca confiança en guanyar les pròximes eleccions i del que tracten és de generar dificultats al nou Govern  des del moment de la seva constitució, mai no s’havia vist una cosa semblant. El text del PP també endureix el règim d’incompatibilitats però, sospitosament, fa excepció de les activitats com la farmàcia del president. Un dels apartats més demagògics és el fa referència al màxim de les dietes que poden cobrar els membres del Govern, però manté la possibilitat del que el President cobri per anar al Parlament, com ha fet Bauzá en tota la legislatura. També aprofita per a introduir conceptes ambigus com el de “neutralitat lingüística”, que sembla ser un atac més al concepte del català com a llengua pròpia de les Illes, que defineix l’Estatut d’Autonomia.

En conjunt, les esmena a la totalitat del grup popular, és una maniobra més per evitar que prosperi una llei de transparència i bon govern, després d’incomplir la llei de bon govern en vigor que mai han aplicat. Volen posar a l’oposició parlamentària en la disjuntiva de retirar la proposició o de deixar que el PP la converteixi en una cosa completament diferent. Filibusterisme parlamentari li diuen a aquest tipus de pràctiques.

Share This