– L’aplicació de la LOMCE no s’ha preparat per part del Govern balear.

LOMCEEl Govern balear, com el Cid Campeador, està disposat a generar problemes després de mort. Per si no en tenia prou amb haver generat el caos a l’inici dels dos últims cursos escolars, està propiciant les condicions perquè passi el mateix després d’acabar el seu mandat, el pròxim curs.

És cert que el principal responsable d’aquesta situació és el ministre Wert (bon amic de Bauzá i companyia) i la seva lamentable LOMCE, però no ho és menys que Bauzá i els successius titulars de la Conselleria d’Educació li han donat tot el seu suport i, en canvi, no han fet res per a preparar la seva aplicació que està prevista pel curs 2015-2016.

Els directors de centres de secundària ja han avisat de què falta temps material per a la implantació de la LOMCE i que es generarà un caos organitzatiu si no s’ajorna la seva implantació, com ja han demanat les Comunitats d’Andalusia, Astúries, Canàries i Catalunya. Aquests directors denunciaren que el Ministeri va publicar els currículums la setmana passada sense comptar amb l’opinió de les Comunitats ni de les entitats educatives. S’ha de tenir en compte que els centres comencen a planificar el futur curs a partir dels mesos de març o abril i que per aquestes dates no comptaran amb les instruccions i mitjans necessaris per uns canvis tant importants com els que preveu la nova llei.

La Conselleria balear és la responsable d’aprovar el desplegament normatiu de la LOMCE i d’adaptar el currículum, que ha de determinar l’organització de l’ensenyament a les Illes i el disseny de les revàlides, però la Conselleria encara no ha començat aquestes tasques imprescindibles i urgents. Amb aquesta situació és impossible que el pròxim curs pugui començar amb normalitat. La Conselleria ha sofert les improvisacions i obsessions de Bauzá i s’ha limitat a les retallades, a tractar d’imposar el TIL i a apagar els focs que es generaven i que han suposat la destitució d’un conseller i una consellera i dels càrrecs directius. Amb aquesta situació no han tengut temps, voluntat ni capacitat de fer les tasques imprescindibles.

EU considera que no es donen les condicions per a la implantació de la LOMCE el curs vinent, per aquest motiu, reclama del Govern balear que es situï amb els d’aquelles comunitats que ja han demanat al Ministeri el seu ajornament. I si això no fos possible, que de manera immediata i urgent es posi a treballar conjuntament amb la comunitat educativa en un desplegament consensuat que minimitzi els problemes de la seva implantació precipitada. El que no es pot permetre és que, després d’haver generat el caos dos anys consecutius, el deixin preparat pels nous gestors que els hauran de substituir el pròxim curs.

Share This