– La fiscalia hauria d’investigar si són constitutives de delicte.

sansaloni i bauzáEls informes de la Sindicatura de Comptes ja advertien d’un cúmul d’irregularitats en la gestió econòmica de l’IB-Salut, ara és el Consell Consultiu el que constata la vulneració sistemàtica de la legalitat per part de l’IB-Salut a l’hora de contractar subministraments: proliferen les contractacions verbals (una fórmula prohibida per a les administracions públiques) sense cap tipus de concurs.

Una quinzena d’aquestes contractacions es troben en procés de revisió per a declarar el reconeixement extrajudicial de deutes. Es tracta d’uns serveis o subministraments que les empreses han realitzat, sense cap tipus de contractació formal i sense que hi hagi partida pressupostària. Lògicament, les empreses tenen dret a cobrar, però l’IB-Salut no podia contractar aquests serveis de paraula i adjudicant-los a dit.

Per a poder fer el reconeixement extrajudicial i el pagament, l’IB-Salut necessita l’autorització del Consell Consultiu, un organisme assessor de la Comunitat menyspreat pel Govern quan fa els seus dictàmens, al que es recorre per a salvar aquesta situació, producte d’una gestió econòmica desastrosa. Només pel subministrament d’oxigen es deuen més de 4 milions d’euros per un servei que, segons el Consultiu, “s’ha prestat sense contracte i sense cobertura pressupostària”, utilitzant de manera sistemàtica un mecanisme que la llei preveu com a excepcional. És exactament el mateix que passa amb l’abús del decret llei que s’utilitza per a legislar de manera contrària al precepte constitucional.

Aquesta forma de contractar no només és il·legal, sinó que impedeix valorar les millors ofertes i decidir sobre la més convenient, les quantitats que s’acabin pagant poden ser superiors al cost efectiu del servei, al mateix temps suposen un tracte de favor cap a l’empresa contractada de manera irregular, impedint la competència d’altres empreses.

El Govern Bauzá presumeix de transparència i d’haver escurçat el termini per a pagar les factures a les empreses subministradores però, en el cas d’aquestes contractacions, la transparència no existeix i les empreses desconeixen quan podran cobrar unes factures per uns serveis que s’han prestat, encara que sigui de manera irregular. Des del Govern balear, s’atribueix aquesta situació als tres canvis d’estructura que ha partit el servei de salut aquesta legislatura i no es dóna cap termini per a corregir la situació. És evident que el cessament o dimissió de conseller i alts càrrecs de la Conselleria de Salut ha perjudicat el funcionament administratiu, però això és una responsabilitat exclusiva del president Bauzá, que no pot servir d’excusa per actuar al marge de la llei.

EU exigeix que s’assumeixin responsabilitats polítiques pel desastre de la gestió econòmica de la conselleria de salut, unes responsabilitats que haurien d’abastar el responsable màxim del desgavell generat a aquesta Conselleria. Per altra part, consideram que la fiscalia hauria d’iniciar una actuació d’ofici per tal de determinar si aquesta vulneració sistemàtica de la legislació pot ser constitutiva d’infraccions penals. Entenem que els demolidors informes de la Sindicatura de Comptes i del Consell Consultiu es poden quedar en paper mullat si no es produeix aquesta actuació.

Share This