GuindosEn un ambient luxós i amb un auditori “selecte” de persones encorbatades i de vestits de marca, el ministre De Guindos va venir a Palma a difondre la boina nova de la recuperació econòmica i les excel·lències de la política del PP que, segons ell, ja ens ha portat a la sortida de la crisi. Les excel·lències d’aquesta política són tantes que, fins i tot han aconseguit la davallada espectacular del preu del petroli i la devaluació de l’euro.

Per a De Guindos, que va pel camí de fer una gestió tan encertada en el Ministeri d’Economia com la que va fer a la direcció per Espanya i Portugal de Lehman Brothers, el banc que amb la seva fallida va ser el desencadenant de la crisi, està orgullós de resultat de la seva política, una política que deixa a l’atur a una quarta part de la població, que ha extremat les desigualtats socials i que ha disparat els índexs de pobresa, que afecten una part important de la població, inclosos sectors de treballadors que tenen algun tipus de contractes porqueria dels que promociona el PP.

Però, per a De Guindos, la situació és molt bona i el futur, si continua governant el PP, encara serà millor: no pararan de crear-se llocs de feina, el crèdit fluirà cap a les empreses i les famílies i tots serem molt feliços. De Guindos està molt satisfet dels escassos llocs de feina que es creen i assegura que al final del seu mandat s’haurà reduït l’atur en grans proporcions. De Guindos no amaga quin és el motiu de què es facin més contractacions: els salaris de misèria, la precarietat i la rotació de contractes a temps parcial. Que això suposi que no es pugui viure amb els salaris que es cobren, no li lleva la son al ministre que, per cert, posa a les Balears com a exemple de la millora econòmica (això ve d’antic, ja deia Rajoy que volia per a Espanya un govern com el de Jaume Matas a les Balears).

Tots els indicadors de les Illes posen de relleu que la pobresa augmenta i es cronifica, les organitzacions humanitàries es troben desbordades, la cobertura de l’atur és cada vegada més escassa, els serveis socials es degraden, les llistes d’espera a la sanitat pública són brutals i una part de la població no té accés a la sanitat, els desnonaments hipotecaris no paren de créixer i els bancs rescatats amb diners públics són dels que els apliquen amb una major crueltat, mentre el PP es nega a modificar la llei o a fer un banc públic d’habitatges.

Però totes aquestes coses no li arriben habitualment al ministre ni li arribaren tampoc amb la seva visita a Palma, entre el “selecte” auditori de l’hotel Valparaíso, no hi havia cap de les persones que ho estan passant malament, tots els assistents eren del sector minoritari però satisfet al qual si li van bé les polítiques del PP. Són els que, a pesar de la crisi (o gràcies a ella) mantenen o augmenten els seus beneficis. És cert que no han obtingut la reducció de l’IVA turístic que reclamen i que el PP es va comprometre a aplicar, però els beneficis que obtenen de la Reforma Laboral i d’altres mesures del PP són molt superiors i compensen aquesta petita molèstia.

Les paraules d’autobombo de De Guindos i la seva valoració de la situació econòmica són directament ofensives per a tants i tants ciutadans de les Illes que no perceben cap recuperació sinó que veuen com dia a dia la seva situació empitjora, però repeteixen constantment aquestes afirmacions tractant d’enganyar la ciutadania i confiant que els tornin a votar.

A pesar de la valoració tan optimista de l’evolució de l’economia, per a De Guindos encara no ha arribat el moment de donar compliment a l’obligació legal d’atendre les inversions estatutàries o d’aprovar un Règim Especial que compensi realment els problemes de la insularitat, que eviti els sobrecostos que patim o que ens permeti desplaçar-nos en condicions semblants als que viuen a la Península. De Guindos sembla creure que a les Illes tots som tan rics com els que anaren a escoltar el seu míting.

La claredat de les paraules del ministre desautoritzen completament les paraules de Bauzá, que són una simple maniobra electoralista- de què exigirà al govern central el compliment de les seves obligacions amb la nostra Comunitat. Les paraules de Bauzá o les afirmacions de sortida de la crisi de De Guindos tenen la mateixa credibilitat que la promesa electoral de reducció d’imposts: cap ni una.

EU entén que per a vendre fum, per a negar les evidències i per no reconèixer les obligacions que el govern central té amb les Illes Balears, s’hauria pogut estalviar aquest viatge. Ja en tenim prou amb patir els efectes de les seves polítiques i no tenim per què escoltar les seves impertinències.

Share This