EdificiosEntorn de 7.700 habitatges, situats a barriades de població treballadora, construïts a partir dels anys 50 del segle passat són classificats, a l’avanç del nou Pla General d’Ordenació Urbana de Palma,  com a zones F, subjectes a un pla de rehabilitació especial. Concretament es veuen afectades les barriades de Son Roca, Camp Redó, Son Rapinya (Parque de Los Almendros), Son Cladera, Verge de Lluc, La Indiotería, Son Gotleu, Foners, Polígon de Llevant i Son Dureta.

Aquesta classificació es fa de manera general, sense tenir en compte les característiques específiques de cada zona i sense concretar línies alternatives. Entenem que s’obri una via per a intervencions de caràcter especulatiu, sobre la base de rebaixar la densitat de població i de considerar com habitatge indigne els que tenguin menys de 80 m2.

L’equip de govern de l’ajuntament de Palma mostra un gran cinisme, quan argumenta que ho fa per garantir el dret constitucional a l’habitatge digne, precisament per part d’un partit com el PP, que ha donat suport als bancs per practicar desnonaments massius i, en mots de casos, cruels, sense immutar-se. No és necessari ser malpensats per dubtar de les intencions que es podem amagar darrere d’aquesta classificació genèrica.

EU presentarà esmenes sobre aquest aspecte i es compromet a estar vigilant per controlar com quedarà la redacció final d’aquest punt al nou PGOU i, si escau, també es compromet a modificar-ho després de les eleccions del mes de maig. Però és molt important que els veïns i veïnes de les zones afectades i les seves associacions estiguin previngudes i participin de manera activa en el seguiment sobre com afectarà aquest pla a les seves barriades. 

Share This