– Després  de la resolució del TSJIB no tendrà altre remei que fer un nou concurs.

– Mentrestant la brutor s’acumula als carrers del municipi.

llucmajorDes que va finalitzar la contracta d’Emaya a Llucmajor els problemes amb la recollida de residus urbans i amb la neteja viària no paren d’augmentar, sense que l’ajuntament, governat pel PP sigui capaç de posar-hi una solució, sinó que es dediquen a allargar el problema.

El Tribunal Administratiu Central de recursos Contractuals va anul·lar el concurs mitjançant pel qual es va adjudicar el servei a l’empresa FCC i l’ajuntament, en comptes de repetir el concurs corregint les il·legalitats que portaren a la seva anul·lació, es va obstinar a mantenir-lo i va recórrer davant el Tribunal Superior de Balears, que ha desestimat el recurs.

Amb aquesta actuació, l’equip de govern municipal ha perdut lamentablement el temps mentre el servei de neteja es deteriorava constantment, i ara no tendran altre remei que recomençar de zero, elaborar un nou plec de condicions i convocar un altre concurs. Tot aquest temps perdut s’hauria pogut evitar si s’hagués instat en primera instància l’anul·lació del concurs inicial.

L’equip de govern de l’ajuntament de Llucmajor no només ha demostrat la seva incapacitat per a convocar i adjudicar un concurs respectant la legalitat, sinó que la seva obstinació els ha portat a allargar un procés que ja havia quedat resolt, perden el temps i malgastant els recursos públics que s’haurien de destinar a altres coses. Tanta incompetència no és acceptable per part dels gestors dels interessos municipals, i és necessari que es depurin responsabilitats polítiques de les persones responsables d’aquesta situació.

Al mateix temps, EU exigeix la màxima agilitat i rigor en la convocatòria del nou contracte per adjudicar el servei, els ciutadans de Llucmajor no es mereixen continuar patint aquesta situació, fruit de la incompetència municipal.

Share This