– Els retards en la resolució dels conflictes laborals són absolutament inacceptables.

JutjatsUna Justícia lenta no és Justícia, es sol dir. En el cas de la jurisdicció laboral de Balears, la situació és un autèntic sarcasme que deixa els treballadors indefensos i vulnera la tutela judicial, reconeguda a la Constitució.

L’embús dels expedients col·lapsen completament els jutjats socials i provoquen uns retarda absolutament insuportables: Aquesta situació fa temps que ha estat denunciada pels mateixos jutges que reclamen amb tanta insistència com manca de resultats, l’ampliació del nombre de jutjats i l’assignació de jutges de reforç, però aquestes demandes, absolutament justificades, no són ateses pel Ministeri de Justícia que manté una situació insostenible.

La crisi econòmica i la Reforma Laboral del PP ha empitjorat en gran manera la situació dels treballadors, que són els més damnificats. També ha augmentat la conflictivitat laboral, els acomiadaments, els deutes salarials, els conflictes col·lectius, etc. Els terminis per a resoldre aquestes demandes als jutjats són absolutament inacceptables, ja era conegut que els judicis per acomiadaments o per al reconeixement de drets com el de la invalidesa tenen una demora aproximada de dos anys, però ara els Graduats Socials han donat a conèixer una qüestió que encara es troba pitjor: les reclamacions de quantitats s’assenyalen per a quatre anys després de formular la demanda.

Com diu el president del Col·legi Professional, estam davant un drama social silenciós, que deixa els treballadors completament indefensos, En molts casos quan arriba el dia fixat pel judici, l’empresa ja ha desaparegut, és insolvent o no es presenta. En aquest cas, l’única possibilitat que els queda als treballadors, és intentar que el Fons de Garanties Salarials es faci càrrec d’almenys una part del deute empresarial, per a la qual cosa, encara hauran d’esperar un o dos anys més.

Per a EU aquesta situació és inacceptable i comporta la vulneració flagrant dels drets dels treballadors reconeguts en una legislació que es queda sense efectes pràctics. Per aquest motiu, exigim una vegada més la creació de nous jutjats socials i la dotació de jutges de reforç, per a donar sortida a l’actual col·lapse i per a fer efectiu els drets dels treballadors a la tutela judicial.

Share This