– Guillermo Navarro i Joan Mut no poden seguir ni un dia més al davant de la Policia Local.

Policia PalmaEl batle de Palma, Mateo Isern  s’ha volgut llevar les seves culpes en l’afer de la corrupció policial afirmant que “és un problema endèmic”, que no correspon al seu model policial i que manté la confiança en el regidor Guillermo Navarro i el cap de la policia local, Joan Mut.

EU afirma que el model policial que ha implantat el PP a Palma, sí que té a molt a veure amb els casos de corrupció, i que Mateo Isern no pot defugir les seves responsabilitats. Amb el manteniment de la confiança amb els imputats, que són els responsables principals de la situació actual, es fa corresponsable dels fets. Mateo Isern els hauria d’haver cessat de manera fulminant, ja que no tengueren la decència de presentar la seva dimissió. La seva destitució seria el millor servei que podria prestar, abans d’abandonar l’ajuntament, a la ciutadania de Palma i a la mateixa Policia Local, que no es mereix aquests dirigents.

Per molt que Navarro i Mut ho neguin, les coincidències no són meres casualitats. Per començar, el mateix Joan Mut reconeix l’existència de grups ideològics enfrontats, un dels quals manté evidents connexions amb l’organització de “Los Ángeles del Infierno”, amb els que compartien també pràctiques mafioses i corruptes.

Però resulta que aquest grup ha estat situat en els màxims nivells de direcció de la Policia Local i, per tal de consolidar la seva posició en les escales de comandament, s’han utilitzat pràctiques com la filtració d’exàmens. Mentre l’altre “grup”, en realitat més bé persones que no han estat disposades a donar cobertura a aquestes pràctiques, és expedientat.

No es tracta només de l’expedient obert a aquest policia que va fer la denúncia formal i s’enfrontà als presumptes policies corruptes, també es pot recordar l’expedient obert a un comandament que, sense cap enfrontament, es va atrevir a donar suport a una simple petició per garantir l’assistència mèdica a una detinguda, interpretant que la seva actuació qüestionava la detenció i les ordres de la direcció de la policia local. En cap moment es va tenir en compte la situació física de la dona detinguda, amb una malaltia crònica que l’obligava a ser tractada a unitats del dolor.

Es dóna la circumstància de què són agents detinguts i implicats en tota aquesta trama els que participaren en la detenció de la dona, amb una actuació que va ser qualificada pel jutge d’excessiva i innecessària. Va ser un altre dels detinguts, en aquell moment comissari interí, el que va iniciar l’expedient al comandament que es va interessar en l’atenció mèdica de la detinguda.

Expedients en uns casos, nomenament per a càrrecs operatius importants, filtracions d’exàmens i tractes de favor en un altre. Al marge del que diguin els tribunals, els fets posen de manifest que, efectivament, a la Policia Local de Palma hi ha grups ideològics i que un d’ells, vinculat a la corrupció, ha estat el que el model policial de Mateu Isern ha elegit i potenciat per desenvolupar la seva política de suposada “seguretat ciutadana”.

Hi ha responsabilitats polítiques que no es poden amagar i és l’hora de donar la cara i assumir les responsabilitats que pertoquen per llei i que no es poden delegar per part del Batle, més enllà del fet que Álvaro de Gijón doni la cara per haver estat, segons ell mateix ha dit en plenari municipal, el màxim executor i valedor d’aquest model policial.

La Policia Local de Palma no es mereix aquest espectacle ni aquest desprestigi. Majoritàriament està formada per persones honestes i que assumeixen la seva tasca de prestació de serveis. Cal canviar de model policial i tornar a la policia de barri i de servei que tant s’estranya a les barriades. Cal canviar de model policial, però vista la situació, el que cal realment és canviar de govern a Cort.

Share This