– Exigim que no es prengui cap decisió irreversible abans de les pròximes eleccions.

MolinarL’equip de govern de l’ajuntament de Palma ha canviat la seva posició en relació a l’ampliació del port del Molinar en tan sols una setmana han passat de demanar que s’aturi la seva tramitació, a presentar al Ple municipal una proposta que va en sentit contrari i que únicament demana “que es tenguin en compte els informes municipals”. Com que aquests informes municipals només fan diverses consideracions, però no es manifesten ni a favor ni en contra, en realitat, el PP de Palma dóna via lliure a Autoritat Portuària per a tramitar l’ampliació.

Mateo Isern, que està acabant els seus dies com a batle i que no renovarà com a candidat, ja no creu necessari guardar les formes ni treballar-se la imatge de persona dialogant. Per això s’ha alineat amb el sector més dur del PP i ja no posa cap inconvenient a què s’avanci cap a una ampliació del port del Molinar, que provoca un rebuig ciutadà molt majoritari a Palma.

EU vol recordar que aquesta ampliació es tramita sense que hi hagi un Pla que contempli tota la problemàtica del port de Palma en el seu conjunt. Per aquest motiu, a més de condemnar la hipocresia de l’equip de govern municipal, exigim que s’aturi la tramitació d’aquest projecte.

Ni els responsables de l’Autoritat Portuària, ni l’equip de govern de l’ajuntament de Palma estan legitimats per aprovar el projecte en aquesta situació. EU exigeix que no es prenguin decisions irreversibles abans de les pròximes eleccions, per a les quals falten molt pocs mesos, que condicionin els nous responsables polítics. No és el moment d’aprovar grans projectes, sinó d’estudiar amb detall, comptant amb la més ampla participació ciutadana, el futur de la zona portuària de Palma. Un futur que per a EU no ha de passar per macro projectes que desfigurin completament barriades tradicionals, sinó per mantenir les seves característiques bàsiques.

Share This