pARLAMENTEl PP està disposat a utilitzar la seva majoria absoluta al Parlament d’una manera vergonyosa. Després de tota una legislatura en la qual ha incomplert la legalitat (ells mateixos reconeixen l’incompliment de la llei de bon govern) sense haver presentat cap projecte de llei per modificar-la, aprofiten la presentació d’una proposició de llei presentada pel grup socialista, per a modificar-la completament, derogant controls, transparència i incompatibilitats.

El PP no només vol derogar les normes aprovades per governs progressistes, sinó que eliminen normes que ells mateixos havien impulsat, per a la qual cosa no tenen inconvenient en vulnerar els seu propagandístic Codi Ètic. Si s’aprova la proposta del PP, els membres del Govern podran mantenir les accions en empreses que contracten amb la Comunitat Autònoma, es relaxarà l’obligar d’abstenir-se en la tramitació d’expedients en els quals hagin tengut interessos privats. Així mateix, fan desaparèixer l’obligació de la publicació de dietes superiors als 500 euros del president del Govern o dels seus consellers, redueixen les sancions i deixen l’oficina d’avaluació de les incompatibilitats sota el control de la Conselleria de Presidència.

El PP no en té prou en eliminar normes que vetllaven per la transparència i que pretenien evitar que els càrrecs públics traguessin beneficis privats de la seva funció institucional, sinó que aprofiten aquesta tramitació per a tractar de condicionar la composició de govern futurs.

Ës un conjunt de normes absurdes i un retrocés democràtic, que no pot perdurar en el temps. Per la seva tramitació fraudulenta, que ha evitar presentar un projecte de llei amb tots els informes necessari, i pel seu contingut, aquesta llei haurà de derogar-se tant prompte com hi hagi una nova majoria política.

EU creu que davant les males formes i la prepotència del PP, davant una norma que va exactament en la direcció contrària del que demanda la societat, no és possible cap tipus de negociació, i no entenem la voluntat d’arribar a acords que ha manifestat el grup parlamentari MÉS. Al contrari, reclamam de totes les candidatures que es presenti al Parlament, el compromís ferm de derogar aquesta llei lamentable i de treballar per augmentar la transparència i la incompatibilitat dels negocis privats amb la responsabilitat de governar la Comunitat Autònoma.

Share This