– S’ha d’assegurar que en tots els casos es recuperin els diners defraudats.

– Les administracions públiques i els partits també han de millorar molt el control.

Bartomeu BarcelóEl fiscal superior de Balears, Bartomeu Barceló, en la seva compareixença davant el Parlament, va reconèixer que en molts casos no es recuperen els diners defraudats pels corruptes, per la manca de mitjans. Literalment, afirmà que els casos de corrupció “són molts i desborden els recursos de fiscals i jutjats”.

Per a EU, aquesta situació és inacceptable, la lluita contra la corrupció és prioritària per a evitar que els recursos públics acabin il·legalment en mans privades, i per a regenerar la política i recuperar la confiança ciutadana. La justícia ha de ser exemplar i, al mateix temps que s’imposen condemnes penals, s’ha d’assegurar que les quantitats desviades retornin a la Hisenda pública.

Els darrers anys, s’han produït actuacions molt contundents per part de la fiscalia i els tribunals, amb col·laboració amb els grups de delinqüència econòmica de les forces de seguretat, però la manca de mitjans fa que no es pugui arribar a tots els casos o que no es puguin reunir totes les proves, que no es puguin recuperar els diners evadits i ocults, o que es produeixin prescripcions dels delictes. És evident que es necessiten  més mitjans especialitzats, ja que la corrupció política oi econòmica té moltes maneres d’amagar els fets i de retardar els procediments. És important que la justícia pugui actuar d’una manera més contundent i que ho pugui fer de manera ràpida, sense dilacions interessades o provocades per la falta de mitjans.

En qualsevol cas, EU considera que la importància de la justícia, com a únic recurs, ve motivada per la incapacitat de la política i dels controls administratius. És profundament decebedor que cap dels partits que han viscut grans casos de corrupció a les seves files, hagin estat capaços de detectar i corregir aquestes conductes, com també ho és que els reiterats informes de la Sindicatura de Comptes o del Tribunal de Comptes, no serveixin per millorar el control de les despeses de les administracions, ni hagin impulsat les actuacions penals.

Per tot això, EU reclama la dotació de mitjans suficients per a la fiscalia, els jutjats i les forces de l’ordre, per a poder combatre de manera més eficaç la corrupció política i econòmica. Al mateix, reclamam dels partits polítics amb responsabilitat de govern, que extremin els controls sobre el comportament dels seus càrrecs públics, sense que en cap cas es dediquin a tapar les malifetes dels seus militants.

Share This