– Es feren informes a mida per a justificar les decisions polítiques que ja s’havien pres i es redactaven les actes abans de les reunions.

construccio son espasesNo es podia esperar gran cosa de la comissió d’investigació sobre Son Espases, en un Parlament en el qual la majoria absoluta del PP condiciona el resultat. Per a EU aquesta comissió arriba amb anys de retard i no és probable que aporti claredat, ja que cap dels implicats reconeixerà uns fets que els podria comprometre. Ni tan sols la que era Consellera de Salut, Aina Castillo, que podria haver aportat molta informació de les directrius que se li donaren, ha volgut parlar, per no comprometre encara més la seva situació judicial.

Els responsables polítics del PP de l’època no reconeixeran mai que la renúncia a reformar i ampliar Son Dureta i edificar un nou hospital en un terreny predeterminat, s’havia pres abans de les eleccions i que les grans constructores eren coneixedores d’aquest propòsit de Jaume Matas, alabat de manera unànime per part de tot el PP. Però la realitat és tossuda i algunes coses són impossibles d’amagar. A la sessió d’ahir al Parlament va quedar ben clar que els informes d’idoneïtat dels terrenys de Son Espases, es feren al dictat i amb amenaces, que l’acta de la Mesa de Contractació estava redactada abans de què es reunís. En aquesta reunió, es va “prendre”, també al dictat, la insòlita decisió de demanar informes de col·legis professionals, cosa que va allargar la tramitació de manera que fins i tot un representant d’una de les empreses adjudicatàries –que no havia fet l’oferta més ben valorada- va haver de considerar “estranya”.

El projecte del nou hospital de Son Espases, producte de la megalomania de Matas, va suposar un gran retard sobre el que hauria suposat la reforma de Son Dureta, un encariment molt important de projecte i la necessitat d’introduir grans canvis, amb el sobrecost corresponent, en un projecte fet de pressa i corrents amb grans deficiències.

Per a poder executar aquest projecte, es va pressionar els funcionaris, es va fer una modificació il·legal del PGOU de Palma i es va pagar un sòl rústic a un preu astronòmic. A més es va degradar la zona i es varen destruir valors patrimonials. Els especuladors urbanístics s’apressaren a comprar terrenys al voltant de la finca de Son Espases, abans que es conegués oficialment que era l’elegida per ubicar el nou hospital. Aquest fet demostra clarament que manejaven informació privilegiada, per més que ara ho neguin.

Tota la història de Son Espases és molt bruta i els efectes de la construcció de l’hospital perduraran al llarg dels anys. Bona part de la gestió es troba en mans de la concessionària privada, que desatén les seves obligacions i passa factures increïbles per actuacions insignificants, a més del cànon que cobra i que li garanteix sucosos beneficis.

La ubicació de l’hospital de Son Espases en sòl rústic mal comunicat i amb accessos insuficients, ha obligat a noves obres i a haver d’utilitzar molt majoritàriament el vehicle privat per accedir-hi. D’aquesta manera, la concessionària també es forra amb l’explotació del pàrquing, que té uns preus tan exagerats que fa que alguns usuaris es desviïn a Son Llàtzer, com s’ha denunciat.

El PP no ha assumit cap responsabilitat política pel cas Son Espases i no és previsible que la comissió parlamentària reconegui les irregularitats. Només ens queda l’esperança que la justícia pugui arribar una mica més lluny i determini alguna responsabilitat penal, però els efectes d’una decisió que va prendre tot el PP amb l’únic objectiu de donar benefici a les constructores, els continuarem patint els ciutadans de les Illes.

Share This