pequeno-comercioAmb tota la parafernàlia pròpia de l’egolatria de Bauzá i en presència dels representants de les associacions del comerç tradicional, s’ha escenificat la signatura d’un conveni entre el Consell de Mallorca –la institució més inútil de les Illes- i el Govern balear per a redactar un Pla d’Equipaments Comercials de Mallorca, que reclamen de maneta reiterada els representants del petit i mitjà comerç.

Aquesta signatura és perfectament inútil a tres mesos de les pròximes eleccions als consells i al Parlament. Després de tota una legislatura perduda no té cap sentit anunciar un Pla que hauran de redactar i aprovar, si n’és el cas, els governats futurs. Tampoc té cap sentit haver de signar un conveni entre Govern i Consell de Mallorca, quan les competències són del Consell. El Consell és competent, però la seva presidenta reconeix de fet la seva incompetència, perquè si no fos així, no hauria de demanar l’ajuda al Govern, com si no és per aconseguir una foto amb Bauzá i uns representants comercials als qual ha ignorat al llarg de tota la legislatura.

Com li explicaren els representants de les associacions, la redacció d’aquest Pla no servirà de res, si al mateix temps no s’aprova una moratòria sobre grans superfícies, que podran continuar amb la seva expansió fins que no s’aprovi definitivament el Pla en un termini que en cap cas serà inferior als dos anys i dependrà d’altres governats. Però Bauzá havia anat a fer-se la foto i no a comprometre’s i únicament va dir que “estudiaria si és legalment viable”. Que Bauzá vagi a la signatura del conveni sense conèixer si és legalment viable fer una moratòria, indica el seu grau de compromís. Per al seu coneixement i per el de Maria Salom, el podem informar que una norma cautelar prèvia a l’aprovació d’un Pla Director, és perfectament factible i legal, només és necessària la voluntat política, una voluntat que no han tengut fins ara.

A aquesta legislatura han proliferat les grans superfícies i els centres comercials, sense cap planificació ni criteri, permeten la destrucció d’espais naturals molt valuosos en benefici del negoci urbanístic. Tot això amb el vist-i-plau del PP, que no els ha posat cap entrebanc, sinó que els ha afavorit. No és ara quan s’ha d’actuar, era al principi de la legislatura que s’havia d’haver posat ordre per evitar els excessos. Anunciar ara la redacció d’un Pla sense que l’acompanyi una moratòria és un brindis al sòl sense cap conseqüència, però que són un reclam perquè s’accelerin les sol·licituds de llicència.

Bauzá i Salom ja s’han llançat a la carrera electoral i aprofiten qualsevol ocasió per fer campanya, però no podran enganyar la ciutadania anunciant que faran tot allò que no han volgut fer aquesta legislatura.

Share This