– Es redueixen en un 20% quan la seva tasca és més necessària.

Comissió TripartitaLa crisi i, especialment, la Reforma Laboral del PP han retallat els drets dels treballadors i han empitjorat les seves condicions de feina, la precarietat laboral, que no para de créixer, deixa indefensos als treballadors que no s’atreveixen a denunciar els abusos per por de perdre el lloc de feina, la reducció de personal de les empreses importants i la proliferació d’empreses minúscules o les “externalitzacions”, redueixen  la capacitat d’intervenció sindical.

En aquest context, els abusos sobre els treballadors són cada vegada més freqüents: contractes per pocs dies, jornades a temps parcial fraudulentes, jornades abusives i manca de respecte del descans setmanal, hores extra que no es cotitzen i no es paguen o es paguen molt per davall del preu de conveni, reducció de les mesures de seguretat, treballadors sense assegurar i altres als que s’obliga donar-se d’alta com autònoms per a seguir treballant per a l’empresa, són situacions irregulars que proliferen cada vegada més.

Aquesta situació és un atac brutal als drets dels treballadors i suposa també un frau monumental a la Hisenda pública, que deixa d’ingressar les cotitzacions que correspondrien.

Per fer front a aquesta situació, molt difícil de combatre individualment o per part de les organitzacions sindicals, és imprescindible l’actuació de l’Administració laboral, que ha de fer complir la legalitat, garantir els drets dels treballadors i assegurar les cotitzacions socials. Però la inspecció laboral de Balears ha estat històricament infradotada i no ha rebut el suport necessari ni les directius polítiques adients per part de l’autoritat laboral. Així i tot, ha realitzat una tasca molt important, encara que insuficient.

La inspecció de treball no és una despesa per a l’Estat. A més de la imprescindible tasca de protecció dels drets dels treballadors, les sancions que imposa la inspecció de treball suposen uns ingressos per a les arques públiques molt superior al cost del servei. Només en els 10 primers mesos de 2014, les sancions arribaren als 10,5 milions d’euros.

Però el govern central i la resta d’administracions del PP no tenen cap interès a potenciar la tasca de la inspecció de treball. No tan sols no li donen més mitjans, sinó que està prevista que al llarg de 2015 hi hagi una reducció del 20% dels seus efectius a les Illes, ja que no es cobriran les baixes que per diversos motius ja s’han produït o està previst que es produeixin. Aquesta reducció s’ha amagat als membres de la Comissió Tripartita (govern central, govern balear i organitzacions laborals) i deixa en paper banyat la programació d’actuacions acordades.

Per tot això, EU exigeix que es cobreixin totes les baixes i que es millorin els recursos de la inspecció de treball de Balears. Això s’hauria de fer de manera urgent per tal que a l’inici de la temporada de major activitat econòmica, la inspecció es trobi a ple rendiment. Si no es fa així, seria la demostració de la poca importància que es dóna des del PP als drets dels treballadors

Share This