– Tres accidents laborals molt greus a Eivissa en dos setmanes evidencien que no són les correctes.

– La precarietat laboral accentua el risc d’accidents.

accidents laboralsAhir es va produir el tercer accident greu de la construcció només en dos setmanes. Els dos primers accidentats continuen ingressat a l’UCI en un estat molt greu.

EU considera que no és normal ni acceptable aquest nombre d’accidents, amb conseqüències tant greus i que és imprescindible una investigació en profunditat de les seues causes, així com de les condicions de seguretat laboral que s’adopten en el conjunt de les obres i altres activitats que suposin riscos laborals importants.

Així mateix, consideram que l’atur i la precarietat laboral, empitjoren les condicions de seguretat. És ben conegut que els índexs de sinistralitat són superiors en els treballadors eventuals i precaris que en aquells que tenen una feina estable, i els contractes precaris són quasi els únics que es formalitzen actualment. Tot això s’agreuja per la presència de nombroses empreses “pirates” i la guerra de preus a la baixa, que fa que s’estalviï en seguretat. Al mateix temps, l’elevadíssima desocupació i el temor a la pèrdua del lloc de feina fan que els treballadors acceptin treballar de qualsevol manera, sense exigir mesures de seguretat.

La inspecció de treball ha d’investigar aquests casos i, si n’és el cas, sancionar les empreses que no adopten les mesures de seguretat adequades. Però més enllà d’això, el que importa és la tasca de prevenció i assegurar que es compleixin en tot moment les condicions de seguretat a les obres. En aquest sentit, els sindicats i les empreses legals tenen molt a dir, però el que és imprescindible, és que hi hagi una inspecció de treball amb mitjans suficients, que faci una tasca de vigilància permanent.

EU fa una crida a les empreses a què extremin les mesures de seguretat en les feines potencialment perilloses. No és acceptable una sinistralitat tan elevada que posa en perill la vida dels treballadors o que pot provocar seqüeles irreversibles. Al mateix temps, denunciam l’actitud del govern del PP que, en comptes d’augmentar els recursos de la inspecció de treball en aquest moment en què són tan necessaris, els ha reduït en un 20% en un any.

Share This