– Sorprèn el recolzament del PSOE i PSM a un projecte denunciat pels ecologistes.

motos aquatiquesEl projecte de parc aquàtic situat a uns quaranta metres de la costa i de les excursions en motos nàutiques a la Colònia de Sant Jordi, compte amb un informe favorable del municipi, amb els incomprensibles vots a favor de PSOE i PSM. Aquest projecte genera una forta divisió entre els residents a la Colònia i amb l’oposició majoritària dels hotelers i dels ecologistes.

L’autorització d’aquestes activitats d’un gran impacte i agressivitat, no suposaria cap benefici per a la zona i, en canvi, provocaria moltes molèsties. Els beneficiaris només serien els empresaris que volen fer el seu negoci privatitzant allò que és de tots, sense importar-los com afectaria la tranquil·litat i la seguretat dels banyistes i veïns. La generació de 10 llocs de feia temporals de quatre mesos, segons diuen, no compensen els que es podrien perdre de la indústria turística tradicional per la degradació de la zona.

EU entén que el mar i la costa és de tots i que ja s’estan explotant en excés per activitats privades que dificulten o impedeixen l’ús públic, i pensam que s’ha de posar una mica de mesura i aturar aquesta explotació abusiva.

Les motos aquàtiques són uns artefactes absolutament molestos i perillosos, la seva activitat ha d’estar regulada i molt restringida i s’ha de situar sempre lluny dels banyistes. No creiem que hi hagi cap motivació d’interès general  per a seguir augmentant el nombre d’aquestes motos navegant a gran velocitat i amb gran renou mol prop de la costa, menys encara si es tracta de comitives organitzades que, amb la forma d’excursions, tendrien un gran recorregut i afectarien també espais naturals fràgils.

Per la seva part, els parcs aquàtics també suposen una ocupació d’espai públic, una transformació que suposa acabar amb l’estat natural i la tranquil·litat. Entenem que els residents i els turistes tenen dret a gaudir de les platges i del mar sense que es trobin aquests espais envaïts per activitats privades que impedeixin el seu gaudi.

Per tot això, EU demana a la Demarcació de Costes de Balears, que és l’administració competent, que no autoritzi les excursions amb motos aquàtiques ni el parc aquàtic de la Colònia de Sant Jordi.

Share This