– Les retallades en Educació marginen els alumnes amb necessitats especials.

imagesP2KBD5J9La Plataforma per l’Escola Inclusiva ha denunciat els efectes que estan produint per les retallades en matèria educativa pel que fa a l’atenció als alumnes amb discapacitat que, per manca de professorat de suport i d’auxiliars, són expulsats de les escoles ordinàries i enviats als centres especialitzats d’educació especials, que es troben saturats i que reben alumnes que haurien de ser escolaritzats a les escoles ordinàries. El dret a aquesta educació està recollit al conveni internacional del Dret de les Persones amb Discapacitat, ratificat per l’Estat espanyol, que s’incompleix de manera flagrant.

Aquest incompliment, tal com denuncien els experts, ha fet que l’escola inclusiva retrocedeixi 30 anys. L’escola inclusiva afavoreix la no discriminació dels alumnes amb necessitats especials i la convivència i el respecte per aquests alumnes i “facilita que la resta aprenguin a compartir i valorar la diferència”.

Els directors dels centres afirmen que l’escola inclusiva no és antònima de l’eficàcia, sinó que els estudis científics demostren que garantir la igualtat d’oportunitats, “millora els resultats del sistema i alleuja el fracàs escolar”. Però la política de retallades del PP i l’aprovació de la LOMCE va en sentit radicalment contrari a aquest objectiu d’igualtat, ja que es substitueix l’escola inclusiva per un model competitiu i elitista.

EU comparteix la valoració feta per la Plataforma, així com la reivindicació d’un pla d’acció que inclogui equipaments, suport als alumnes i equips psicopedagògics i metodologies específiques destinades a aquest alumnat. Aquest pla d’acció hauria de comprometre a l’administració educativa a llarg termini, sense que es veiés afectada pels canvis de governs.

Share This