Els clubs esportius, començant pel futbol i el bàsquet, es mobilitzen per fer front a un tractament injust de la Llei d’Emprenedors que, en el desenvolupament de la Disposició Transitòria Setzena, obligarà  a donar d’alta a la Seguretat Social a monitors, jardiners, voluntaris en general que rebin una indemnització de 200 euros o superior.

A Espanya, l’esport modest està ferit de mala ferida des de fa molts d’anys, i subsisteix per l’esforç altruista de directius i de voluntaris –en cap cas professionals que viuen d’això- que reben una modesta compensació a final de mes que molts cops no arriba a sufragar les despeses que han hagut de fer. Rere la pressió del govern sobre aquests col·lectius es poden llegir dos objectius: una major pressió recaptatòria i un intent de fer veure que es creen llos de treball quan en alguns casos no arriben a les 3 ó 4 hores setmanals.

Quin serà el resultat d’aquesta pressió sobre els clubs modests i sobre el treball d’aquests amb els fillets i filletes més joves? Primer, la pèrdua de monitors i ajudants. Segon, un increment dels costos de l’activitat, que els pot fer inassumibles per a les famílies i, com a conseqüència, l’expulsió de molts menors de la pràctica esportiva.

ALCAZAR

Des d’Esquerra de Menorca valoram positivament la resposta del món esportiu a aquestes pretensions del govern, i volem apuntar que les mesures poden tenir un efecte igualment pervers en altres sectors del voluntariat. Pensem ara amb les activitats que desenvolupen les APIMES, amb l’acció de les associacions de veïns i les entitats culturals, etc., que no tenen la força del món esportiu, però que també es veuen afectades.

Consideram que la problemàtica obliga a pensar en aquestes entitats com a associacions sense cap ànim de lucre i que, en base a això, s’ha de negociar el tractament del voluntariat i monitoratge d’activitats, no com una activitat econòmica sinó social. 

Share This