avortamentDavant la proposició de Llei Orgànica del Govern del Partit Popular, presentada el dimecres passat i encara que aquesta reforma es limiti a introduir l’obligatorietat del consentiment patern i matern per a les menors de 16 i 17 anys que vulguin interrompre voluntàriament el seu embaràs, per a EU no canvia en absolut l’esperit reaccionari i patriarcal d’aquesta reforma, que segueix considerant a les dones incapaces i incapacitades per decidir en una cosa tan important com és el nostre futur, imposant una maternitat forçada.

Per no dir que la reforma es fa a més per la porta de darrere i com a d’amagat, eludint informes legals preceptius, i sense fer cas el clam social i les mobilitzacions dels últims mesos.

Esquerra Unida seguim defensant:

Que no atempti contra els drets fonamentals de les dones i NO es modifiqui de manera restrictiva l’actual Llei Orgànica 2/2010 de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs.

Que s’ampliïn els drets reconeguts en el text vigent actual perquè es reconegui, com segueix reivindicant el Moviment Feminista, en matèries tan imprescindibles com:

– La despenalització total de l’avortament voluntari, eliminant la seva actual penalització en el Codi Penal.

– Assegurar la plena capacitat de les dones, incloent-hi les joves, per a prendre decisions sobre la seva maternitat i sobre les seves vides.

Un cop més i totes les que calguin, tornarem a omplir els carrers de clam social contra aquest nou atac als drets de les dones i a la nostra dignitat.

Share This