– No es pot parlar únicament del nombre de llocs de treball creats sense valorar la seva qualitat.

EPAEl debat sobre l’estat de la Nació ha servit perquè Mariano Rajoy presumís de la seva gestió econòmica i de la creació de llocs de feina, mostrant només una part de les estadístiques i distorsionant la realitat laboral. Per la seva part, José Ramon Bauzá, ha aprofitat la deslluïda celebració del Dia de la Comunitat per repetir, com és habitual en ell, aquest mateix missatge i celebrar que Balears està al capdavant de la creació de llocs de feina.

Ni l’un ni l’altre volen entrar a valorar la qualitat dels llocs de treball que es creen, ni el fet que encara que augmenti el nombre de cotitzants, no ho facin de la mateixa manera les cotitzacions a la seguretat social. Aquest fet és possible perquè cada vegada són més els contractes de treball a temps parcial, que en molts casos només són per unes poques hores a la setmana, una situació que fa que cada dia estigui més estesa la pobresa laboral. És cert que hi ha més treballadors en actiu, però també ho és, que hi ha més treballadors pobres.

Quan es parla de creació de llocs de feina, si no s’expliquen les condicions i modalitats dels contractes, no s’utilitzen les enquestes per aprofundir en la realitat, sinó per emmascarar-la. Per posar només un exemple d’aquesta realitat complexa, tenim que a les Illes Balears aquesta legislatura, al mateix que s’ha augmentat en 9.318 el nombre de persones amb contractes de menys de 30 hores setmanals, s’ha reduït en 2.862 les que tenien contractes de més d’aquestes hores. De fet, l’any 2014, més del 36% dels contractes de treball foren a temps parcial.

És cert que hi ha una petita recuperació i un augment de l’activitat econòmica, però això no serveix per a crear llocs de feina de qualitat. Més que de creació de llocs de feina, s’hauria de parlar de rotació de contractes i de jornades insuficients amb salaris ínfims que no cobreixen ni de lluny les necessitats bàsiques de les persones contractades d’aquesta manera. Es tracta d’una recuperació que només arriba a una petita part de la societat, mentre que les facilitats que la Reforma Laboral dóna a les empreses, fa que els treballadors cada vegada tenguin menys drets i menys salaris.

Al mateix temps que les estadístiques oficials, si es volen llegir, ens informen d’aquesta realitat, l’EPA també ens informa d’una altra realitat que sembla contrària, però que és l’altra cara de la moneda de la precarietat: la sobreexplotació laboral i les jornades abusives dels treballadors en actiu. Segons aquesta enquesta, 38.000 treballadors de les Illes, quasi un 10% del total, s’han vist obligats a fer hores extres per damunt del màxim legal, unes hores que no es cotitzen i que, en la majoria dels casos, tampoc es paguen, però els dirigents del PP no volen veure aquesta situació i només donen les dades que afavoreixin la seva propaganda electoral.

Share This