– El PP ha utilitzat les forces de l’Estat en benefici propi per evitar les protestes i atemorir la població.

protestes contra BauzáCom en el cas de Felanitx, que es va arxivar, el procediment judicial contra els ciutadans que protestaven per una visita de Bauzá a Manacor, s’ha quedat en no res, i s’ha desimputat les persones acusades, que han hagut de patir aquesta situació al llarg de tres anys. Entre les persones desimputades es troben tres regidors de l’oposició municipal, Sebastià Gayà i Miquel Oliver, del PSM, i Joan Llodrà d’Esquerra.

Els fets succeïren el 15 de maig de 2012, en una època de gran malestar social per les retallades i els atacs a la nostra llengua que practicava el Govern de Bauzá, cosa que va provocar les majors mobilitzacions que es recorden. En aquella situació, les visites del president Bauzá a diversos pobles de la Part Forana de Mallorca, foren aprofitades per la ciutadania per expressar els eu rebuig a les polítiques del Govern, amb manifestacions espontànies, que s’organitzaven tan prompte com es tenia coneixement de les visites.

Bauzá i la Delegació del Govern, utilitzaren la força pública per a tractar d’evitar i per a reprimir aquestes manifestacions, provocant encara més malestar i indignació popular, encenent els ànims de la gent que, si bé pogueren tenir actituds poc respectuoses, no varen incórrer en cap delicte, com han dictaminat els jutges. La presència de la força pública va ser tan abusiva que en alguns casos es pot parlar d’autèntica ocupació policial.

Bauzá no accepta les crítiques i no entén que hagi de suportar les protestes, que és una obligació del seu càrrec, que li va en la paga. Per tal d’evitar-les va utilitzar les forces policials al seu servei particular i va impulsar una gran campanya de denúncies i coaccions contra els discrepants. Cap sector es va salvar de la seva fúria inquisitorial i els manifestants dels pobles, els regidors de l’oposició o els estudiants i els docents, patiren denúncies penals o sancions administratives.

EU celebra que es vagin arxivant els casos penals o que es retirin les imputacions, però vol fer constar que mai s’haurien d’haver produït les denúncies que motivaren els procediments penals. Les forces policials tenen prou feina en perseguir la delinqüència ordinària o els casos de corrupció i no s’han de destinar a reprimir als que molesten Bauzá, la Justícia, que es troba completament desbordada, no s’hauria de veure implicada en uns casos que en democràcies avançades es consideren pròpies de la llibertat d’expressió i no són objecte de persecució penal.

La legislatura de Bauzá, que es troba a les darreries, ha estat lamentable per molts motius, un dels quals ha estat l’atac sistemàtic a la llibertat d’expressió, la criminalització de la protesta i la utilització perversa de les institucions de l’Estat. Uns comportaments  que s’hauran de desterrar.

Share This