– S’ha d’augmentar de manera urgent el nombre de jutjats socials.

juzgados-socialSegons el Consell General del Poder Judicial, al final de 2014 hi havia a les Balears un total de 1.965 casos d’acomiadaments laborals pendents de sentència dels jutjats socials. La mitjana de demora en aquests casos es situa entre l’any i mig i els dos anys, període en el qual els treballadors es situen en una espècie de llimbs, en el qual no es troben en actiu i cobrant un salari, a pesar que la seva relació laboral no es pugui considerar extingida. Els perjudicis per als treballadors que es troben en aquesta situació són molt grans i, en la pràctica, suposa que no poden exercir el dret a la tutela judicial que estableix la Constitució, ja que una sentència que es produeixi dos anys després de l’acomiadament no és acceptable, i en molts casos, quan es produeix, l’empresa ja ha desaparegut.

L’estadística del CGPJ també demostra que en la majoria dels casos, les demandes dels treballadors estan justificades, ja que són la immensa majoria les sentències que els donen la raó o els actes de conciliació en els que es reconeixen totalment o en part les seves reclamacions. Per tant, és evident que els perjudicis són per a la part més feble de la relació laboral, la dels assalariats.

Si en el cas dels acomiadaments la demora és inacceptable, en les reclamacions de quantitats o de reconeixement de drets, encara és més llarga, i es fixen dates de celebració de judicis per l’any 2017.

Aquesta situació inacceptable, que suposa una clara violació dels drets dels treballadors, és conseqüència de la clamorosa manca de mitjans dels jutjats socials, que es troben completament desbordats, en una època en la qual la crisi, els expedients de regulació d’ocupació, la desaparició d’empreses i la Reforma Laboral, han multiplicat els acomiadaments i les modificacions de les condicions laborals. Mentre passa això, no tan sols no s’ha augmentat el nombre de jutjats socials, sinó que s’han retirat jutges de suport.

EU reitera que és imprescindible i urgent dotar de més jutjats i més mitjans la jurisdicció social, per a reduir aquestes demores i possibilitar que els treballadors puguin veure tutelats els seus drets per part del sistema judicial.

Share This