– S’hauria d’aprofitar per unificar amb l’abocament de la salmorra de la planta dessaladora.

TalamancaLa situació de l’emissari submarí de la depuradora de Vila és dramàtica per la seua vellesa, pel mal estat de conservació i per la manca de protecció, que fa que siguin molt freqüent els vessaments d’aigües brutes a la platja de Talamanca. És una situació a la qual s’ha de donar una solució d’emergència que asseguri, almenys, que no hi haurà nous vessaments aquesta temporada.

Però les actuacions d’emergència no poden amagar el fet que és necessari un projecte definitiu amb una nova ubicació més adequada. La ubicació de l’actual emissari, que ni tan sols està legalitzat, no és correcta, ja que afecta l’escull barrera de posidònia de la badia, i es situa massa pròxim a la platja, que es veu afectada de manera directa cada vegada que es produeix una avaria.

El Govern balear, mitjançant l’empresa pública Abaqua, està estudiant quatre alternatives diferents de substitució i trasllat de l’emissari. Per a EU cap d’aquestes ubicacions és adequada i no resolen correctament el problema. Les dues primeres s’haurien de descartar per raons òbvies, ja que es situen a la mateixa ubicació actual o a molt poca distància. Les altres dues tampoc les consideram correctes perquè parteixen de l’Illa Plana i van en una direcció semblant a la de l’actual emissari, afectant la posidònia i sense que evitin que un possible accident torni a portar les aigües brutes a la platja.

Hi ha una alternativa fàcil de realitzar i econòmica que sembla que l’administració autonòmica no vol contemplar, a pesar de tenir estudis que la proposen. Es tractaria de portar les aigües depurades al dic de Botafoc, aprofitant la canonada que ja existeix, i a partir d’allí iniciar l’emissari submarí. Amb la mateixa longitud d’emissari, s’allunyaria molt més de la costa, no afectaria la posidònia i eliminaria els riscos de contaminació de la platja de Talamanca, en el cas de què es produís una avaria o accident.

La Conselleria de Medi Ambient també s’hauria de plantejar unificar i resoldre globalment el problema dels abocaments de les instal·lacions que gestiona i que afecten la badia de Talamanca. No només hi ha l’emissari sinó que també tenim, situat al costat de l’Illa Plana, l’abocament de la salmorra procedent de la planta dessaladora, ja ha provocat danys ambientals irreversibles, especialment sobre la posidònia, que no pot sobreviure amb una salinitat tat alta. Per tant, és una altra situació d’agressió ambiental que s’ha de corregir de manera urgent, encara que els seus efectes no siguin tan vistosos.

La solució és relativament senzilla,  les dues conduccions es troben a molt poca distància i l’enllaç amb la canonada instal·lada sota l’accés al dic del Botafoc, a la que no es dóna cap utilitat, és factible sense que es necessitin obres de grans dimensions, i les tramitacions davant altres administracions (Costes i Autoritat Portuària) no haurien de ser molt més complexes. Amb aquesta alternativa, els efluents procedents de la depuradora i la dessaladora es mesclarien, donant una salinitat pròxima a la del mar, les aigües serien més netes i la sortida de l’emissari es situaria a més distància, encara que tengués la mateixa longitud. Aquest nou emissari, per la seua situació, es podria fer sense afectar la posidònia.

EU reclama de la Conselleria de Medi Ambient que estudiï aquesta opció i no la descarti, ja que podria resoldre alhora dos problemes greus, amb costos reduïts. Així mateix, reclama de l’ajuntament de Vila que la plantegi com una alternativa possible i econòmica que donaria una solució definitiva. Les presses per a trobar una solució urgent, que és molt necessari, que eviti els vessaments de l’actual emissari, no han de fer oblidar que s’ha de trobar una solució de caràcter definitiu.

Share This