– La concentració de persones que busquen feina, per poder fer unes entrevistes insuficients atempta contra la dignitat i la intimitat dels demandants.

ocupaLa manca de llocs feina és tant greu, i la situació de les persones en atur que, en la majoria dels casos no reben cap prestació és tan desesperada, que fa que s’utilitzi qualsevol possibilitat per a entregar currículums o intentar una entrevista de treball, però des de les administracions no s’haurien de promoure actuacions que vagin contra la dignitat dels treballadors o que no respectin la seua intimitat.

A la quarta edició de Santa Eulària se n’ocupa, hem pogut veure com unes 650 persones (el doble que a l’edició anterior, cosa que posa en qüestió la recuperació econòmica) feren grans cues per a poder entregar els seus currículums a alguna empresa i, en el millor dels casos, tenir uns escassos minuts per a una entrevista de treball. Tot això, com un espectacle públic, en el qual no hi havia cap intimitat i que ha quedat registrat en diversos mitjans de comunicació.

L’ajuntament de Santa Eulària, com també ho fa el de Palma, organitza aquests actes amb una voluntat més publicitària que de servei, i el que vol és que tengui molta repercussió, abans que atendre unes demandes socials. El servei públic d’ocupació ha demostrat sobradament la seua incapacitat per a ser un instrument útil per posar en contacte els demandants de feina amb aquelles empreses que estan disposades a contractar. Per a EU és evident que s’han de millorar molt els serveis d’ocupació.

 Els ajuntaments, que no tenen competències en la matèria, poden ser uns col·laboradors eficaços, sempre que no es limitin a actuacions puntuals de cara a la galeria. Podrien establir una oficina d’orientació en la qual personal preparat atengués de manera discreta, amb la intimitat suficient i sense límit de temps aquelles persones que passen dificultats per la seua situació d’atur, però prefereixen els actes espectaculars encara que no siguin eficaços i no es facin amb el respecte que mereixen aquestes persones.

EU demanda de les diferents institucions una major preocupació permanent sobre les conseqüències de l’atur, la subcontractació i la pobresa laboral, que no es limiti a un dia a l’any. Així mateix, reclamam un control sobre els abusos laborals, les jornades excessives, les hores extres no cotitzades o les plantilles insuficients per a fer front a la càrrega de treball a les empreses. Si es regularitzacin totes aquestes activitats, si es complís la llei en les relacions laborals, sens dubte s’haurien de contractar més treballadors, i seria una mesura molt més eficaç que aquestes fires o mercats que posen els treballadors en una posició incòmoda i poc digna per fer arribar les seues sol·licituds a les empreses.

Share This