– Un servei públic com el que presta AENA ha de permetre que tots els passatgers puguin passar els controls de seguretat en un temps raonable.

xdm004ma006-1Pot ser una conseqüència immediata de la privatització parcial d’AENA o una decisió dels gestors públics –amb mentalitat privada- que volen augmentar els seus beneficis discriminant la majoria dels usuaris, en favor de les persones amb més recursos econòmics que es puguin pagar un tracte de favor, però la decisió d’establir un carril ràpid de pagament, per accedir en menys temps al control de seguretat, és del tot inacceptable i impròpia d’un servei públic.

L’excusa de què hi ha viatgers freqüents que viatgen en presses i que no poden fer les cues interminables no se sosté i és una discriminació per a la resta de passatgers. Suposar que només tenen pressa els que viatgen en classe preferent, que es poden pagar un suplement sense que això afecti la seva economia és fals i resulta ofensiu per a la resta. En molts casos, persones normals, que no són ni VIP ni executius de grans empreses, es veuen obligats a viatjar amb urgència i no és acceptable que hagi de fer cues que altres poden evitar.

Les companyies aèries, que hauran d’abonar 1,5 euros per cada passatger que utilitzi el carril ràpid, ja han dit que ho reservarien als de classe preferent, exagerant el caràcter classista d’aquesta mesura. La gent normal, la que viatja en classe turista, la que no es pot permetre luxes, no podrà accedir-hi ni que sigui pagant, és un privilegi reservat als que es pugin pagar els bitllets preferents.

La decisió d’AENA d’obrir el carril ràpid sembla indicar que no pensa fer res per a disminuir les cues excessives que es formen a l’aeroport de Palma per accedir al control de seguretat, que podran augmentar aquest any que s’esperen més passatgers. En comptes de millorar el servei general, ha optat per afavorir els passatgers VIP, perjudicant la resta.

Per a EU aquesta situació és inacceptable. Volem recordar que l’aeroport de Palma és el més rendible de tota la xarxa pública i representa un gran negoci per AENA. En comptes d’aquesta mesura discriminatòria, que vol augmentar encara més els seus beneficis, el que ha de fer és destinar recursos a millora l’accessibilitat de totes les persones, sense discriminacions.

AENA presta un servei públic essencial pels ciutadans de les Illes, però el presta d’una manera centralista i amb criteris propis d’empreses privades que l’únic que cerquen són els seus beneficis. Per a EU és inacceptable que s’hagi privatitzat en part i que s’impedeixi la cogestió per part de les institucions de les Illes. No entenem que el Govern balear no s’hagi oposat amb fermesa a aquestes dues situacions i que no hagi dit res davant l’abús que ha instaurat. La seva obligació és defensar els drets de tots els ciutadans de les Balears, no només els de les classes privilegiades, té l’obligació d’actuar urgentment per fer rectificar AENA i impedir que es mantengui aquesta discriminació que s’ha establert a l’aeroport de Palma.

Share This