– L’esquerra hauria de ser capaç de gestionar millor sense augmentar les retribucions als polítics.

consell de mallorcade govern del Consell de Mallorca ha donat a conèixer el nou organigrama de la institució, així com els seus salaris i el cost global de les dedicacions exclusives o parcials. En conjunt, aquestes retribucions suposen un augment de més de 600.000 euros anuals.

És cert que s’ha creat un departament nou –Modernització i Funció Pública- i que s’ha augmentat el nombre de grups polítics, amb els seus corresponents portaveus (Podemos, PI, Ciutadans), però entenem que això no és motiu suficient per a justificar l’augment global de la despesa.

El tripartit d’esquerres, que ha generat una gran esperança entre la ciutadania, no ha començat la legislatura amb bon peu amb aquest augment. No s’entén que partits que han fet bandera de la reducció del nombre de polítics i de les seves retribucions, una vegada que entren al govern facin exactament el contrari del que defensaven just fa uns dies.

EU no qüestiona que els càrrecs públics tenguin unes retribucions dignes d’acord amb les seves importants responsabilitats, però no es poden situar a gran distància dels salaris mitjans, donat la impressió que es tracta d’una elit que es situa per damunt de la ciutadania corrent.

L’esquerra hauria de ser capaç de demostrar que es poden gestionar més competències i donar més serveis amb menys recursos dels que dedicava la dreta a les seves polítiques d’austeritat i de retallades sense dedicar més recursos a pagar la tasca dels nous gestors.

La conversió de parcials en dedicacions exclusives pot estar justificada per les noves tasques que es duran a terme, però s’hauria de mirar que això no suposi un augment molt considerable de la despesa. Així mateix, l’augment del nombre de portaveus de grups municipals podria haver comportat una reducció dels seus salaris, que són prou elevats.

El nou organigrama del Consell de Mallorca i l’augment dels salaris dels polítics ha suposat una decepció, esperem que hi hagi una millora significativa de la gestió que justifiqui aquesta despesa.

Share This