– La decisió és urgent, ja que el Consell de Ministres pot aprovar-lo de manera definitiva en qualsevol moment.

-És important mantenir des del Govern les mateixes posicions que quan s’estava a l’oposició.

retirada pla hidrologicEntenem que la decisió de retirar el Pla, per part del Govern progressista, és urgent i s’ha de produir abans que es porti a la reunió del Consell de Ministres per a la seva aprovació definitiva.

Els motius per a retirar aquest Pla es troben clarament expressats en la denúncia que es va presentar davant la Comissió Europea per part d’EU, conjuntament amb el PSOE, MÉS i Esquerra Republicana, contra el Pla de 2013. Com ha declarat el representant de la CE, a la revisió del Pla pel període 2015-2021 persisteixen els mateixos problemes de sobreexplotació i contaminació que ja  es denunciaren anteriorment. Per aquest motiu, és evident que es tracta d’un instrument d’ordenació dels recursos hídrics que no és vàlid i, per tant, s’ha d’impedir que es consolidi.

Des d’EU volem recordar que els partits de la presidenta i del conseller no només signaren la denúncia davant la CE sinó que prometeren la retirada del PHIB del PP a la recent campanya electoral. Esperam la seva coherència i que duguin a terme allò que demanaven quan estaven a l’oposició.

Des d’EU estarem vigilants, exigint el compliment de les promeses electorals i reclamant la màxima agilitat per tal d’evitar que ens trobem davant fets consumats. La retirada del PHIB és encara més urgent que la derogació de la llei de símbols o la suspensió definitiva del TIL, que ja no era d’aplicació.

Share This