– Els llocs de treball que es creen  són precaris i de mala qualitat.

Rajoy y el empleoA pesar de senyalar que en el segon trimestre s’ha produït una reducció de 27.200 persones sense feina, en relació al primer trimestre, segons l’Enquesta de Població Activa (EPA), les dades de persones desocupades continuen essent dramàtiques i completament inacceptables: en el moment de major activitat econòmica a les Illes, les xifres de desocupats encara es situen en 103.500 persones.

Aquestes dades reflecteixen clarament que estam molt lluny d’una situació de normalitat, que permeti trobar una feina a la majoria de les persones que es troben desocupades i cerquen una feina que els permeti la independència econòmica i la cobertura de les necessitats bàsiques.

És cert que es creen llocs de treball, però aquesta creació és tan lenta que fa que encara una bona part dels que cerquen feina no la troben ni tenen expectatives de trobar-ne en un període raonable de temps. Per altra part, els llocs de feina que es creen són de molt mala qualitat, amb salaris baixos i amb condicions de feina molt dolentes que incloent, jornades abusives, ritmes de treball inacceptables i males condicions de seguretat i higiene. La immensa majoria d’aquests llocs de feina són de caràcter temporal, de vegades per molt pocs dies o de temps parcial per unes poques hores de feina, amb contractes majoritàriament fraudulents, que amaguen jornades molt més llargues.

Aquesta situació porta a què cada vegada sigui menor la renda dels treballadors, mentre s’augmenten els guanys de sectors empresarials i especuladors financers, amb un augment constant de les desigualtats socials i de la pobresa laboral.

Les polítiques econòmiques, laborals i fiscals implantades pel PP, han accentuat la pèrdua de drets, la rebaixa dels salaris i les males condicions de feina. Actualment és quasi una quimera aspirar a trobar un lloc de feina estable, amb una jornada laboral completa i amb uns salaris adequats a la feina realitzada.

Per a EU, la situació continua essent d’emergència social, tant pel nombre total d’aturats, com pel de les llars on no entra cap salari, o pels aturats de llarga durada sense expectatives. És evident que hi ha d’haver un canvi de model econòmic i social i una nova política que es preocupi per les persones, que atengui les situacions de necessitat, que generi llocs de feina de qualitat i que combati eficaçment el frau laboral i els abusos.

Share This